Značka CE pre stavebné výrobky

Posudzovanie stavebných výrobkov

Kontaktuj nás

Stavebné výrobky

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Posudzovanie stavebných výrobkov sa riadi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011. Základnou požiadavkou posudzovania je stavba ako celok a od nej sa odvíja ostatné požiadavky na jej časti.

Označenie CE slúži na označenie zhody vlastností výrobkov podľa stanovených požiadaviek a smerníc. Posudzovanie stavebných výrobkov pre vstup na tuzemský a európsky trh sa vzťahuje na všetkých výrobcov, dovozcov a dodávateľov zodpovedajúcich stavebných výrobkov.

Posudzované oblasti stavebných výrobkov

 • Oceľové konštrukcie, profily, dielce a kombinované dielce
 • Cement, vápno, sadra
 • Konštrukčné výrobky z masívu, lepené drevené výrobky, stĺpy a drevené zostavy
 • Okná, dvere, vráta, žalúzie (vrátane kovania)
 • Ultrazvuková metóda

Prečo posudzovať stavebné výrobky s nami

 • Naši posudzovatelia disponujú okrem znalostí noriem skúsenosťami priamo z odboru
 • Navrhneme také riešenie, aby bolo pre vašu firmu čo najužitočnejšie
 • Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ​​ceny
 • Zaistíme špeciálne certifikáty podľa požiadaviek krajín, ktoré si stanovili špeciálne požiadavky na konkrétny výrobok

Čo získate vďaka označenie stavebných výrobkov

 • Získate možnosť dodávok stavebných výrobkov na tuzemský trh aj na trhy EÚ
 • Preukážete bezpečnosť stavebných výrobkov Preukážete bezpečnosť a vhodnosť stavby
 • Minimalizujete pravdepodobnosť sankcií zo strany orgánov stavebného dozoru
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Chcete zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu svojich výrobkov? Radi vykonáme ich nedeštruktívne skúšky. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac