Certifikácia systémov riadenia

Overenie účinnosti systému procesného riadenia

Ponuka certifikácie

Certifikácia

Akreditované:
Poskytuje:

Certifikáciou systémov riadenia získate nezávislé a efektívne overenie systémov procesného riadenia vo vašej spoločnosti.

Cieľom je odhaliť nedostatky a prípadné riziká, navrhnúť kroky na zlepšenie a zároveň podporiť jednoduchšie a rýchlejšie aplikovanie zmien v systéme firemných procesov.

Optimalizáciou kľúčových systémov riadenia sa dostanete na cestu k stabilizácii alebo úspešnému rastu spoločnosti. Budete môcť lepšie plánovať, investovať či reagovať na zmeny.

Prečo certifikovať s nami?

 • Naši skúsení audítori načúvajú potrebám zákazníkov
 • Nájdeme pre vás optimálne a najekonomickejšie riešenie
 • Zaštítíme vaše požiadavky na globálnej úrovni vďaka celosvetovej pôsobnosti

Čo získate na základe certifikácie systémov riadenia? 

 • Vaše systémy riadenia budú zodpovedať medzinárodne uznávaným štandardom
 • Zaistíte bezpečnosť informácií
 • Posilníte dôveru zákazníkov a obchodných partnerov
 • Získate možnosť vstúpiť na nové trhy
 • Zvýšite kvalitu svojich výrobkov a poskytovaných služieb
 • Zlepšíte pracovné podmienky všetkých pracovníkov
 • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
 • Znížite svoje prevádzkové náklady
 • Znížite riziká a náklady spojené s ich odčiněním
Kontaktuj nás

Vyberte si certifikáciu

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

ISO 20000

Systémy manažmentu IT služieb

ISO 28000

Systémy manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca

ISO 22000

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

ISO 3834

Certifikácia ISO 3834 |Systémy manažérstva kvality pri zváraní | LLC SK Slovakia

ISO 50001

Systémy manažmentu hospodárenia s energiou

ISO 13485

Systémy manažérstva kvality - zdravotnícke pomôcky

EN 15224

Systémy manažérstva kvality - Zdravotnícke služby

GMP+

Správna výrobná prax

HACCP

Management kritických kontrolných bodov vo výrobe potravín

FSSC 22000

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

ISO 29990

Systémy manažmentu vzdelávacích služieb

ISO 39001

Systém riadenia bezpečnosti cestnej premávky

NORSOK S-006

Medzinárodné požiadavky pre ropný priemysel

ISO 29001

Systém riadenia kvality pre ropu a zemný plyn

ISO 31000

Systém riadenia rizík (Princípy a smernica)

ISO 26000

Spoločenská zodpovednosť firiem

ISO 20121

Systém riadenia udržateľnosti

ISO 55000

Management aktív

ISO 27017

Požiadavky pre bezpečnosť cloudových služieb

ISO 14046

Environmentálny manažment - vodná stopa

Chcete získať certifikát niektorej z medzinárodne uznávaných noriem? Obráťte sa na nás, radi sa s vami dohodneme na presnom postupe.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac