Norma EN 15224

Zdravotnícke služby - Systémy manažérstva kvality

Kontaktuj nás

EN 15224

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Systémy manažérstva kvality podľa normy EN 15224 vám umožnia zvyšovať a udržiavať zodpovedajúcu kvalitu poskytovaných služieb v oblasti zdravotníctva.Norma EN 15224: 2012 vychádza z normy ISO 9001, ale odlišuje sa zameraním na systém manažérstva kvality zdravotníckych služieb.

Na základe systému riadenia tohto štandardu získate priestor pre splňovanie špecifických požiadaviek zo strany pacientov na kvalitu zdravotníckych služieb.Štandardný EN 15224 odporúčame všetkým poskytovateľom akýchkoľvek zdravotníckych služieb bez ohľadu na veľkosť a postavenie v systéme zdravotníctva.

Požiadavky normy EN 15224

  • Identifikácia a dokumentácia všetkých procesov
  • Definícia kritérií na meranie a následnú optimalizáciu procesov
  • Zavedenie zodpovedajúcich zmien v čiastkových procesoch a postupoch
  • Zaistenie komunikačných kanálov v rámci firmy

Čo získate na základe certifikácie

  • Zvýšite kvalitu svojich poskytovaných služieb
  • Zlepšíte funkčnosť procesov v rámci organizačnej štruktúry
  • Posilníte dôveryhodnosť organizácie v očiach pacientov
  • Budete schopní pružne reagovať na zmeny a požiadavky trhu
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Radi vám zaistíme certifikáciu normy EN 15224. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac