GMP + Zaistenie bezpečnosti krmív

Správna výrobná prax

Kontaktuj nás

GMP+

Akreditované: GMP
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Bez zabezpečenia odpovedajúcej bezpečnosti krmív zvierat pri výrobe a distribúcii sa na mnohých trhoch takmer nezaobídete. Touto problematikou sa zaoberá systém noriem GMP + FSA (Feed Safety Assurance).

Schéma GMP + je komplexným modulom zaisťovaní bezpečnosti krmív vo všetkých článkoch krmivárskeho reťazca.

Certifikáciu noriem GMP + odporúčame všetkým firmám, ktoré chcú uspieť na trhu s krmivom pre zvieratá.

Zaisťujeme certifikáciu GMP + v nasledujúcich oblastiach:

  • B1 Výroba, obchod a služby
  • B2 Výroba kŕmnych zložiek B3
  • Obchod, zhromažďovanie, skladovanie a prekládka
  • B4 Preprava

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznaný certifikát
  • Zaistíte súlad s právnymi nariadeniami a predpismi
  • Zvýšite dôveru a spokojnosť odberateľov
  • Získate nové obchodné príležitosti
  • Umožníte svojej organizácii bezprostredné reakcie na zmeny
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o niektorú z certifikácií noriem GMP+ ? Kontaktujte nás a naši odborníci sa vám radi budú venovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac