Norma ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Kontaktuj nás

ISO 14001

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Ak vám nie je ľahostajné životné prostredie, zamerajte sa na úpravu zodpovedajúcich firemných procesov pomocou systému riadenia podľa medzinárodne uznávanej normy ISO 14001.

Certifikácia normy ISO 14001 vám umožní nielen kompletnú kontrolu nad dopady vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady. Navyše získa vaša firma povedomie v oblasti životného prostredia.

Certifikáciu ISO 14001 odporúčame predovšetkým výrobným firmám ľubovoľnej veľkosti a odbore, ktoré chcú mať kontrolu nad dopady na životné prostredie. Navyše môžete spoločne so štandardom ISO 9001 spojiť certifikáciu v integrovaný systém riadenia.

Požiadavky normy ISO 14001

 • Definícia procesov majúcich dopad na životné prostredie
 • Meranie dopadov firmy na životné prostredie
 • Stanovenie enviromentálnej politiky firmy
 • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia
 • Stráženie zmien legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia

Čo získate na základe certifikácie?

 • Získate úsporu interných nákladov
 • Získate prestíž v oblasti ochrany životného prostredia
 • Znížite prevádzkové náklady firmy
 • Získate istotu plnenie právnych predpisov
 • Zlepšíte odhaľovania rizík a ich riešenie
 • Minimalizujete riziko vzniku havárií
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Radi vám zaistíme certifikáciu normy ISO 14001 vrátane auditu a zodpovedajúceho zaškolenie. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac