Norma ISO 20000

Systémy manažérstva IT služieb (ITSM)

Kontaktuj nás

ISO 20000

Norma ISO 2000-1 vychádza zo štandardu BS 15000 a riadi sa podľa ustanovení ITIL (IT Infrascructure Library).

Systém riadenia IT služieb vychádzajúci zo štandardu ISO 20000-1 vám umožní zefektívniť riešenie vašich IT služieb, znížiť procesné náklady a dlhodobo predchádzať nečakaným výpadkom či strate dát. Certifikáciu normy ISO 20000-1 odporúčame všetkým firmám, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb súvisiacich s informačnými technológiami.

Požiadavky normy ISO 20000-1

 • Zabezpečenie ochrany dát a prístupu len autorizovaným osobám)
 • Zabezpečenie zdrojov pre nečakané výpadky
 • Neustále zlepšovanie procesov
 • Plánovanie a implementácia manažérskych služieb
 • Pravidelné aktualizácie softvéru, hardvéru a kontroly rizikových činností

Čo získate na základe certifikácie

 • Zvýšite úroveň bezpečnosti a ochrany dát pred stratou či zneužitím
 • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
 • Znížite svoje prevádzkové náklady (najmä úspora času pri opravovaní chýb až o 50%)
 • Získate možnosť predchádzať nečakaným výpadkom
 • Budete pripravení rýchlo sa prispôsobiť zmenám a inováciám v oblasti IT
 • Zefektívnite svoje procesy pri poskytovaní IT služieb
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Uvažujete nad aplikáciou systému riadenia podľa štandardu ISO 20000-1 vo vašej spoločnosti? Kontaktujte nás. Zabezpečíme vám celý priebeh certifikácie od auditu až po zaškolenie.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac