Norma ISO 20000

Systémy manažérstva IT služieb (ITSM)

Kontaktuj nás

ISO 20000

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Norma ISO 2000-1 vychádza zo štandardu BS 15000 a riadi sa podľa ustanovení ITIL (IT Infrascructure Library).

Systém riadenia IT služieb vychádzajúci zo štandardu ISO 20000-1 vám umožní zefektívniť riešenie vašich IT služieb, znížiť procesné náklady a dlhodobo predchádzať nečakaným výpadkom či strate dát. Certifikáciu normy ISO 20000-1 odporúčame všetkým firmám, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb súvisiacich s informačnými technológiami.

Požiadavky normy ISO 20000-1

 • Zabezpečenie ochrany dát a prístupu len autorizovaným osobám)
 • Zabezpečenie zdrojov pre nečakané výpadky
 • Neustále zlepšovanie procesov
 • Plánovanie a implementácia manažérskych služieb
 • Pravidelné aktualizácie softvéru, hardvéru a kontroly rizikových činností

Čo získate na základe certifikácie

 • Zvýšite úroveň bezpečnosti a ochrany dát pred stratou či zneužitím
 • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
 • Znížite svoje prevádzkové náklady (najmä úspora času pri opravovaní chýb až o 50%)
 • Získate možnosť predchádzať nečakaným výpadkom
 • Budete pripravení rýchlo sa prispôsobiť zmenám a inováciám v oblasti IT
 • Zefektívnite svoje procesy pri poskytovaní IT služieb
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Uvažujete nad aplikáciou systému riadenia podľa štandardu ISO 20000-1 vo vašej spoločnosti? Kontaktujte nás. Zabezpečíme vám celý priebeh certifikácie od auditu až po zaškolenie.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac