Norma ISO 22301

Manažérstvo kontinuity v podnikaní¨mA

Kontaktuj nás

ISO 22301

Akreditované: ANAB
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Obchodné riziká alebo niektoré nepredvídateľné udalosti napríklad enviromentálneho charakteru môžu výrazne narušiť chod celej organizácie.

Zaistením kontinuálneho chodu a väčšej odolnosti firmy voči nečakaným udalostiam sa zaoberá medzinárodná norma ISO 22301.

Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky manažmentu s cieľom zabrániť či predchádzať havarijným udalostiam, prípadne zaistiť okamžitú reakciu, aby došlo k eliminácii narušeniu chodu spoločnosti a rýchlemu navrátenie do pôvodného stavu.

Certifikáciu štandardu ISO 22301 odporúčame všetkým firmám ľubovoľnej veľkosti či odboru, ktoré chcú zabezpečiť plynulý chod firmy napriek nepredvídateľným udalostiam.

Požiadavky normy ISO 22301

  • Zvýšenie odolnosti organizácie proti ohrozeniu
  • Zaistenie pravidelných kontrol kritických činností organizácie
  • Zaistenie potrebných zdrojov, procesov a kompetentných osôb pre kontinuálne chod firmy
  • Pravidelné zlepšovanie systému riadenia

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate možnosť odhaliť a eliminovať potenciálne hrozby
  • Minimalizujete prestoje počas incidentov
  • Získate možnosť okamžite reagovať na kritické situácie
  • Minimalizujete náklady na mimoriadne udalosti
  • Získate väčšiu dôveru svojich odberateľov
  • Posilníte výkonnosť a konkurencieschopnosť svojej firmy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

V prípade záujmu o certifikáciu normy ISO 22301 nás kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac