Norma ISO 27017

Cloud Security - Požiadavky na bezpečnosť cloudových služieb

Kontaktuj nás

ISO 27017

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

V súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou a rozvojom cloudových služieb vznikla norma ISO 27017, ktorá zahŕňa bezpečnostné požiadavky pre cloudové služby a tiež dodatočné pokyny na základe normy ISO 27002.

V prípade cloudových služieb využíva užívateľ dáta, ktoré sú uložené na serveroch úložísk mimo daný hardvér. Dáta tak nezaťažujú hardvér ani jeho softvér. Vo väčšine prípadov sa jedná o dôverné dáta, ktorá je potreba chrániť proti strate či zneužitiu.

Certifikáciu podľa štandardu ISO 27017 odporúčame všetkým organizáciám, ktoré poskytujú cloudové služby.

Požiadavky normy ISO 27017

  • Zaistenie bezpečnostných opatrení pri poskytovaní cloudových služieb
  • Dodržiavanie dodatočných pokynov vychádzajúcich z normy ISO 27002

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zaistíte celkovú bezpečnosť poskytovaných cloudových služieb
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť Posilníte dôveru svojich zákazníkov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o certifikáciu normy ISO 27017 v rámci vašej organizácie? Kontaktujte nás a my vás prevedieme celým procesom.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac