Norma ISO 29990

Systémy manažmentu vzdelávacích služieb

Kontaktuj nás

ISO 29990

Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality a rozvoja vzdelávania v rámci vzdelávacích inštitúcií po celom svete bolo potrebné stanoviť špecifické požiadavky.

Tými sa zaoberá medzinárodne uznávaná norma ISO 29990. Medzinárodný štandard ISO 29990: 2010 definuje procesné postupy s cieľom udržiavania a zvyšovania zodpovedajúcej kvality vzdelávania v rámci vzdelávacej inštitúcie. Certifikácia sa stane overením kvality vzdelania vo vašej organizácii.

Normu ISO 29990: 2010 odporúčame poskytovateľom vzdelávacích služieb od poskytovateľov školení a odborných seminárov cez univerzity a vysoké školy alebo inštitúcie poskytujúce celoživotné vzdelávanie. Normu ISO 29990 často aplikujú tiež akadémie, jazykové školy, autoškoly alebo ďalšie vzdelávacie organizácie.

Požiadavky normy ISO 29990

  • Zavedenie príslušných procesov pre zvýšenie kvality
  • Zvyšovanie efektivity vzdelávania v rámci organizácie
  • Pravidelná kontrola stanovených opatrení

Čo získate na základe certifikácie

  • Zvýšite konkurencieschopnosť vzdelávacie inštitúcie
  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zlepšíte efektivitu systému riadenia učenia
  • Zvýšite prestíž vzdelávacie inštitúcie
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o zvýšenie efektivity vzdelávania v rámci vašej organizácie podľa štandardu ISO 29990? Obráťte sa na nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac