Norma 3834

Systémy manažérstva kvality pri zváraní

Kontaktuj nás

ISO 3834

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Proces zvárania zaberá postavenie naprieč rôznymi firmami z rôznych odvetviach v dielňach i na montážach.

Dodržiavaním kvality zvarov v rámci organizácie sa zaoberá norma ISO 3834. Certifikáciu normy ISO 3834 odporúčame všetkým firmám, ktoré sa zaoberajú zváraním bez ohľadu na ich použitie alebo účel zváraného výrobku.

Požiadavky normy ISO 3834

Norma ISO 3834 sa podľa požiadaviek kvality delí na tri úrovne:
ISO 3834-2: 2005 (vyššia úroveň požiadaviek na kvalitu)
ISO 3834-3: 2005 (stredná úroveň požiadaviek na kvalitu)
ISO 3834-4: 2005 (základná úroveň požiadaviek na kvalitu)

Čo získate na základe certifikácie

  • Zaistíte garantovanú kvalitu zvaru
  • Zaistíte bezpečnosť svojich výrobkov
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
  • Zvýšite dôveru svojich zákazníkov
  • Budete spĺňať právne predpisy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Podnikáte v odbore zvárania? a máte záujem o certifikáciu štandardu ISO 3834 vo vašej spoločnosti? Kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac