Norma 3834

Systémy manažérstva kvality pri zváraní

Kontaktuj nás

ISO 3834

Proces zvárania zaberá postavenie naprieč rôznymi firmami z rôznych odvetviach v dielňach i na montážach.

Dodržiavaním kvality zvarov v rámci organizácie sa zaoberá norma ISO 3834. Certifikáciu normy ISO 3834 odporúčame všetkým firmám, ktoré sa zaoberajú zváraním bez ohľadu na ich použitie alebo účel zváraného výrobku.

Požiadavky normy ISO 3834

Norma ISO 3834 sa podľa požiadaviek kvality delí na tri úrovne:
ISO 3834-2: 2005 (vyššia úroveň požiadaviek na kvalitu)
ISO 3834-3: 2005 (stredná úroveň požiadaviek na kvalitu)
ISO 3834-4: 2005 (základná úroveň požiadaviek na kvalitu)

Čo získate na základe certifikácie

  • Zaistíte garantovanú kvalitu zvaru
  • Zaistíte bezpečnosť svojich výrobkov
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
  • Zvýšite dôveru svojich zákazníkov
  • Budete spĺňať právne predpisy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Podnikáte v odbore zvárania? a máte záujem o certifikáciu štandardu ISO 3834 vo vašej spoločnosti? Kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac