Norma ISO 50001

Systémy manažmentu hospodárenia s energiou

Kontaktuj nás

ISO 50001

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Spotreba energie je významnou súčasťou prevádzkových nákladov každej firmy. Z trendu znižovania spotreby energie sa energetická politika stáva nevyhnutnou pre úspešné fungovanie firmy. Touto problematikou sa zaoberá norma ISO 50001.

Norma ISO 50001 zahŕňa systém riadenia hospodárenia s energiou, ktorý vám prinesie výrazné zníženie prevádzkových nákladov. Vďaka energetickej politike znížite svoj vplyv na spotrebu neobnoviteľných zdrojov energie a tiež zvýšite svoju konkurencieschopnosť.

Certifikáciu štandardu ISO 50001 odporúčame všetkým firmám, ktorých cieľom je okrem iného znižovanie prevádzkových nákladov na energie a spotreby energie z neobnoviteľných zdrojov.

Požiadavky normy ISO 50001

  • Analýza východiskového stavu
  • Definícia energetickej politiky vrátane nových návrhov na úspory
  • Realizácia návrhov ideálne v integrácii so štandardmi ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
  • Pravidelná údržba a zlepšovanie systému riadenia

Čo získate na základe certifikácie

  • Znížite svoje náklady na energie až o 25%
  • Minimalizujete hrozby sankcií
  • Získate lepšiu povesť medzi verejnosťou Splníte požiadavky zákona č.103 / 2015 Zb. o hospodárení energiou
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o úsporu energie pomocou certifikácia normy ISO 50001? Obráťte sa na nás a my vás celým procesom radi prevedieme.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac