Technické inšpekcie nebezpečný tovar

Technické inšpekcie nebezpečný tovar

Kontaktuj nás

Nebezpečný tovar

Prečo vykonávať inšpekciu s nami?

LL-C disponuje globálnej sieti skúsených inšpektorov. V oblasti inšpekcií veľkých celkov a zložitých zariadení preferujeme skúsenosti a kvalifikáciu inšpektora spoločne s pravidelnými kontrolami na mieste výroby alebo kompletizácia zariadení. Ponúkame primerané ceny vďaka sieti inšpektorov vo viac ako 40 krajinách. Štandardne s ponukou zasielame anonymný CV inšpektora, aby objednávateľ mohol posúdiť jeho skúsenosti pred potvrdením objednávky.

Hľadáme vždy riešenie, ako nájsť ekonomicky najschodnejšiu cestu prevedení technickej inšpekcie. Náklady posudzujeme vždy z hľadiska komplexných nákladov pre zákazníka, berieme do úvahy náklady na zhotovenie skúšobných vzoriek, dopravné náklady, cestovné náklady inšpektora a v neposlednom rade časový faktor.

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac