Semináre ERCA

European Register of Certificated Auditors

Kontaktuj nás

ERCA

Akreditované:
Poskytuje:

Reagujeme na aktuálne témy v rámci certifikácie podľa medzinárodných noriem, národných noriem alebo predpisov pre posudzovanie zhody a uvádzanie výrobkov na európsky trh. Ako jeden z hlavných partnerov ERCA organizujeme odborné semináre z rôznych oblastí.

Rovnako zabezpečujeme účasť odborných lektorov. Účasť na seminároch odporúčame zástupcom firiem, ktorí sa zaujímajú o nové informácie a skúsenosti v danom odbore.

Organizujeme semináre v týchto oblastiach

HACCP vs ISO 22000 v rámci systému riadenia a ich výhody
Norma FSSC 22000: 2010 a nový prístup v potravinárstve (PAS 220)
Novinky v HACCP

Kvalifikácia zváracích postupov (pWPS, WPQR, WPS)
Zodpovednosti a povinnosti zváračského dozoru (STN EN ISO 14731)
Technické kreslenie a značenie materiálov na výkrese
Metrológia a riadenie nástrojov vo výrobe
Štatistické metódy a ich použitie v automotive
Uvádzanie výrobkov na trh EÚ

Prečo spolupracovať s nami

  • Sme jedným z hlavných partnerov ERCA s príslušnou akreditáciou
  • Pôsobíme v niekoľkých desiatkach krajín sveta

Hlavné prínosy našich školení

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát ERCA
  • Podporíte zvyšovanie profesionálnej úrovne zamestnancov a vytváranie ďalších výcvikových, vzdelávacích a certifikačných príležitostí pre všetkých uchádzačov
  • Posilníte vnímanie profesie manažéra kvality ako vysoko odborné a žiadané širokú komunitou
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o niektorý zo seminárov pod záštitou ERCA?

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac