Semináre ERCA

European Register of Certificated Auditors

Kontaktuj nás

ERCA

Accredited by:
Provided by:

Reagujeme na aktuálne témy v rámci certifikácie podľa medzinárodných noriem, národných noriem alebo predpisov pre posudzovanie zhody a uvádzanie výrobkov na európsky trh. Ako jeden z hlavných partnerov ERCA organizujeme odborné semináre z rôznych oblastí.

Semináre ERCA organizujeme formou vzájomnej diskusie, kedy presný obsah dotvárame na základe priebežných požiadaviek účastníkov.

Rovnako zabezpečujeme účasť odborných lektorov. Účasť na seminároch odporúčame zástupcom firiem, ktorí sa zaujímajú o nové informácie a skúsenosti v danom odbore.

Organizujeme semináre v týchto oblastiach

 • Zdravotníctvo
 • Technické a vecné požiadavky na vybavenie zdravotníckych zariadení
 • Ohlasovanie nežiaducich účinkov liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Úloha ISO 9001 v zdravotníctve v čase akreditácií
 • potravinárstvo HACCP vs ISO 22000 v rámci systému riadenia a ich výhody
 • Norma FSSC 22000: 2010 a nový prístup v potravinárstve (PAS 220)
 • Novinky v HACCP
 • Kvalifikácia zváracích postupov (pWPS, WPQR, WPS)
 • Zodpovednosti a povinnosti zváračského dozoru (STN EN ISO 14731)
 • Technické kreslenie a značenie materiálov na výkrese
 • Metrológia a riadenie nástrojov vo výrobe
 • Štatistické metódy a ich použitie v automotive
 • Uvádzanie výrobkov na trh EÚ

Prečo spolupracovať s nami

 • Sme jedným z hlavných partnerov ERCA s príslušnou akreditáciou
 • Pôsobíme v niekoľkých desiatkach krajín sveta
 • Školenia pripravujeme vždy individuálne na mieru vašim potrebám
 • Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ​​ceny

Hlavné prínosy našich školení

 • Získate medzinárodne uznávaný certifikát ERCA
 • Podporíte zvyšovanie profesionálnej úrovne zamestnancov a vytváranie ďalších výcvikových, vzdelávacích a certifikačných príležitostí pre všetkých uchádzačov
 • Posilníte vnímanie profesie manažéra kvality ako vysoko odborné a žiadané širokú komunitou
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o niektorý zo seminárov pod záštitou ERCA? Neváhajte nás kontaktovať a radi vám pripravíme riešenie na mieru.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac