GDPR

Nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation)

Kontaktuj nás

GDPR

Akreditované:
Poskytuje:

GDPR je európskou smernicou pre ochranu osobných údajov. Týka sa nielen inštitúcií a firiem, ale všetkých jednotlivcov i služieb, ktoré s týmito dátami pracujú.

Súčasťou smernice je tzv. Princíp zodpovednosti, ktorý spracovateľom údajov nariaďuje zaviesť opatrenia na preukázanie súladu s GDPR. Aby činnosť vašej organizácie fungovala v súlade s GDPR, je potreba upraviť či zaviesť príslušné procesy do organizačnej štruktúry firmy či inštitúcie.

Ciele seminára GDPR

  • Zoznámime vás s legislatívnymi náležitosťami, ktoré musia GDPR pokryť

Prečo vykonať certifikáciu s nami

  • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
  • Ponúkame férové ​​ceny vzhľadom na trend znižovania prevádzkových nákladov organizácií
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Ak máte záujem o seminár GDPR, kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac