GDPR

Nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation)

Kontaktuj nás

Školenie interných audítorov ISO 9001

GDPR je európskou smernicou pre ochranu osobných údajov. Týka sa nielen inštitúcií a firiem, ale všetkých jednotlivcov i služieb, ktoré s týmito dátami pracujú.

Súčasťou smernice je tzv. Princíp zodpovednosti, ktorý spracovateľom údajov nariaďuje zaviesť opatrenia na preukázanie súladu s GDPR. Aby činnosť vašej organizácie fungovala v súlade s GDPR, je potreba upraviť či zaviesť príslušné procesy do organizačnej štruktúry firmy či inštitúcie.

Keďže každá organizácia pracuje s dátami rôznymi spôsobmi, rozhodli sme sa organizovať semináre a školenia s ohľadom na vaše individuálne potreby. Semináre tak obsahujú okrem všeobecných informácií aj konkrétne riešenia. Semináre odporúčame všetkým zástupcom firiem, ktorí si chcú rozšíriť obzory v oblasti ochrany dát a aplikovať ich do svojej organizácie. Semináre organizujeme formou vzájomnej diskusie, kedy presný obsah seminárov je tvorený na základe priebežných požiadaviek účastníkov.

Ciele seminára GDPR

  • Dostanete popis jednotlivých krokov, ako požiadavky spĺňať
  • Zoznámime vás s legislatívnymi náležitosťami, ktoré musia GDPR pokryť
  • Získate informácie, ako IT pomôže riešiť požiadavky GDPR
  • Získate inšpiráciu k vlastnému uplatnenie GDPR vo firme

Prečo vykonať certifikáciu s nami

  • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
  • Pripravíme seminár priamo na mieru vašim požiadavkám
  • Ponúkame férové ​​ceny vzhľadom na trend znižovania prevádzkových nákladov organizácií
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Ak máte záujem o seminár GDPR, kontaktujte nás. Naši odborníci pre vás radi pripravia individuálne riešenie

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac