Školenie personálu výrobcov zváraných výrobkov

Školenie personálu výrobcov zváraných výrobkov

Kontaktuj nás

Školenie personálu výrobcov zváraných výrobkov

Školenie kontrolného personálu, vizuálna kontrola zvarových spojov podľa ISO 17637

Školenie je určené pre kontrolný personál, výrobný personál, zváračov, zváračský dozor a ďalších pracovníkov firiem zaoberajúcich sa zváračskú výrobou.

Osnova školenia:

 • vizuálna kontrola zvarových spojov (VT)
 • fyzikálne princípy
 • princíp vizuálnej skúšky
 • súvisiace normy EN ISO 17635, EN ISO 9712, EN ISO 17637
 • chyby zvarových spojov EN ISO 6520-1
 • hodnotenie vád zvarov podľa EN ISO 5817 resp. EN ISO 10042
 • čítanie dokumentácie, návodky a inštrukcie, protokol o vizuálnu skúške
 • školenie je realizované v priestoroch zákazníka.
 • Rozsah školenia: 6-8 hodín

Školenie podľa EN 15085

Príprava výrobca na zavedenie a administráciu systému kvality vo zváraní podľa EN 15085 - Zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s požiadavkami EN ISO 3834.

Školenie je určené predovšetkým pre vedúcich pracovníkov, zváračský dozor, výrobné personál, kontrolné personál a pracovníkmi konštrukcie.

Témy školenia:

 • Všeobecné požiadavky EN 15085-1
 • Požiadavky na kvalitu a certifikáciu EN 15085-2
 • Konštrukčné požiadavky EN 15085-3
 • Výrobné požiadavky EN 15085-4 Kontrola skúšanie a dokumentácia EN 15085-5
 • Národné predpisy DIN, ČD V95 / 5
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac