Školenie personálu výrobcov zváraných výrobkov

Školenie personálu výrobcov zváraných výrobkov

Kontaktuj nás

Školenie personálu výrobcov zváraných výrobkov

Akreditované:
Poskytuje:

Školenie kontrolného personálu, vizuálna kontrola zvarových spojov podľa ISO 17637

Školenie je určené pre kontrolný personál, výrobný personál, zváračov, zváračský dozor a ďalších pracovníkov firiem zaoberajúcich sa zváračskú výrobou.

Osnova školenia:

 • vizuálna kontrola zvarových spojov (VT)
 • fyzikálne princípy
 • princíp vizuálnej skúšky
 • súvisiace normy EN ISO 17635, EN ISO 9712, EN ISO 17637
 • chyby zvarových spojov EN ISO 6520-1
 • hodnotenie vád zvarov podľa EN ISO 5817 resp. EN ISO 10042
 • čítanie dokumentácie, návodky a inštrukcie, protokol o vizuálnu skúške
 • školenie je realizované v priestoroch zákazníka.
 • Rozsah školenia: 6-8 hodín

Školenie podľa EN 15085

Príprava výrobca na zavedenie a administráciu systému kvality vo zváraní podľa EN 15085 - Zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s požiadavkami EN ISO 3834.

Školenie je určené predovšetkým pre vedúcich pracovníkov, zváračský dozor, výrobné personál, kontrolné personál a pracovníkmi konštrukcie.

Témy školenia:

 • Všeobecné požiadavky EN 15085-1
 • Požiadavky na kvalitu a certifikáciu EN 15085-2
 • Konštrukčné požiadavky EN 15085-3
 • Výrobné požiadavky EN 15085-4 Kontrola skúšanie a dokumentácia EN 15085-5
 • Národné predpisy DIN, ČD V95 / 5
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac