EMC

Electromagnetic Compatibility (EMC) Direktiva (Směrnice 2014/35/EU)

Kontaktuj nás

EMC

Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality a bezpečnosti elektrických zariadení určených pre používanie v rámci určitých limitov napätia bolo potrebné definovať jasné požiadavky. Tie obsahuje smernice EMC (Electromagnetic Compatibility), respektíve smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35 / EÚ.

Smernica 2014/35 / EÚ definuje požiadavky pre dodávanie elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a taktiež stanovuje všeobecné zásady označenia CE.

Posudzovať výrobky podľa smernice 2014/35 / odporúčame všetkým, ktorí chcú vstúpiť so svojimi výrobkami definovanými vyššie na európsky trh.

Prečo vykonať certifikáciu s nami

  • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
  • Naša pôsobnosť dosahuje celosvetové úrovne
  • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
  • Ponúkame priaznivé ceny a vysokú kvalitu poskytovaných služieb

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Získavate možnosť vstupu so svojimi výrobkami na európsky trh
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
  • Posilníte dôveru svojich zákazníkov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o posúdenie vašich výrobkov podľa smernice EMC? Kontaktujte nás a my vás prevedieme celým procesom.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac