EMC

Electromagnetic Compatibility (EMC) Direktiva (Směrnice 2014/35/EU)

Kontaktuj nás

EMC

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality a bezpečnosti elektrických zariadení určených pre používanie v rámci určitých limitov napätia bolo potrebné definovať jasné požiadavky. Tie obsahuje smernice EMC (Electromagnetic Compatibility), respektíve smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/35 / EÚ.

Smernica 2014/35 / EÚ definuje požiadavky pre dodávanie elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a taktiež stanovuje všeobecné zásady označenia CE.

Posudzovať výrobky podľa smernice 2014/35 / odporúčame všetkým, ktorí chcú vstúpiť so svojimi výrobkami definovanými vyššie na európsky trh.

Prečo vykonať certifikáciu s nami

  • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
  • Naša pôsobnosť dosahuje celosvetové úrovne
  • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
  • Ponúkame priaznivé ceny a vysokú kvalitu poskytovaných služieb

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Získavate možnosť vstupu so svojimi výrobkami na európsky trh
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
  • Posilníte dôveru svojich zákazníkov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o posúdenie vašich výrobkov podľa smernice EMC? Kontaktujte nás a my vás prevedieme celým procesom.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac