EU GDP (Good Distribution Practice)

Certifikát správnej distribučnej praxe liekov

Kontaktuj nás

EU GDP

Aby sa zabezpečila primeraná kvalita lieKkov pre koncového zákazníka, je potrebné dodržať príslušné požiadavky pri výrobe i následnej distribúcii. Tými sa zaoberá štandard GDP - Správna distribučná prax.

Požiadavky správnej distribučnej praxe vychádzajú z legislatívnych požiadaviek Českej republiky (vyhláška č. 229/2008 Zb. O výrobe a distribúcii liekov) a z usmernení Európskej komisie pre správnu distribučnú prax humánnych liekov (Smernica 2013 / C 343/01).

Certifikáciu správnej distribučnej praxe odporúčame všetkým organizáciám, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca vo farmaceutickom priemysle.

Požiadavky GDP

  • Zaistenie dodacieho listu vrátane všetkých potrebných informácií
  • Zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok pre skladovanie a prepravu liekov
  • Riadne vedenie dokumentácie pre spätné dohľadanie informácií

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Potvrdenie zhody s požiadavkami štandardu Splníte požiadavky pre skladovanie a distribúciu liečiv
  • Posilníte dôveru odberateľov aj koncových zákazníkov
  • Zaistíte zodpovedajúcu kvalitu liečiv od výroby po distribúciu
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o certifikáciu správnej distribučnej praxe v rámci vašej organizácie? Obráťte sa na nás a my vám ju zaistíme.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac