EU GDP (Good Distribution Practice)

Certifikát správnej distribučnej praxe liekov

Kontaktuj nás

EU GDP

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Aby sa zabezpečila primeraná kvalita liekov pre koncového zákazníka, je potrebné dodržať príslušné požiadavky pri výrobe i následnej distribúcii. Tými sa zaoberá štandard GDP - Správna distribučná prax.

Požiadavky správnej distribučnej praxe vychádzajú z legislatívnych požiadaviek Českej republiky (vyhláška č. 229/2008 Zb. O výrobe a distribúcii liekov) a z usmernení Európskej komisie pre správnu distribučnú prax humánnych liekov (Smernica 2013 / C 343/01).

Certifikáciu správnej distribučnej praxe odporúčame všetkým organizáciám, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca vo farmaceutickom priemysle.

Požiadavky GDP

  • Zaistenie dodacieho listu vrátane všetkých potrebných informácií
  • Zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok pre skladovanie a prepravu liekov
  • Riadne vedenie dokumentácie pre spätné dohľadanie informácií

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Potvrdenie zhody s požiadavkami štandardu Splníte požiadavky pre skladovanie a distribúciu liečiv
  • Posilníte dôveru odberateľov aj koncových zákazníkov
  • Zaistíte zodpovedajúcu kvalitu liečiv od výroby po distribúciu
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o certifikáciu správnej distribučnej praxe v rámci vašej organizácie? Obráťte sa na nás a my vám ju zaistíme.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac