GMP + Zaistenie bezpečnosti krmív

Správna výrobná prax

Kontaktuj nás

GMP+

Bez zabezpečenia odpovedajúcej bezpečnosti krmív zvierat pri výrobe a distribúcii sa na mnohých trhoch takmer nezaobídete. Touto problematikou sa zaoberá systém noriem GMP + FSA (Feed Safety Assurance).

Schéma GMP + je komplexným modulom zaisťovaní bezpečnosti krmív vo všetkých článkoch krmivárskeho reťazca.

Certifikáciu noriem GMP + odporúčame všetkým firmám, ktoré chcú uspieť na trhu s krmivom pre zvieratá.

Zaisťujeme certifikáciu GMP + v nasledujúcich oblastiach:

  • B1 Výroba, obchod a služby
  • B2 Výroba kŕmnych zložiek B3
  • Obchod, zhromažďovanie, skladovanie a prekládka
  • B4 Preprava

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznaný certifikát
  • Zaistíte súlad s právnymi nariadeniami a predpismi
  • Zvýšite dôveru a spokojnosť odberateľov
  • Získate nové obchodné príležitosti
  • Umožníte svojej organizácii bezprostredné reakcie na zmeny
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o niektorú z certifikácií noriem GMP+ ? Kontaktujte nás a naši odborníci sa vám radi budú venovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac