IFS

Certifikácia štandardov bezpečnosti potravín (International Food Standard)

Kontaktuj nás

IFS

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Aby bola zaistená jednotná zodpovedajúca bezpečnosť a kvalita potravín na medzinárodnej úrovni, bolo potrebné zostaviť špecifické požiadavky.

Tie definuje medzinárodne uznávaný štandard IFS (International Food Standard). Požiadavky štandardu IFS vychádzajú z pravidiel správnej výrobnej a hygienickej praxe (GMP, respektíve GHP), zo systému analýzy rizika a stanovenie kritických bodov pri výrobe potravín (HACCP) a ďalších legislatívnych požiadaviek.

Certifikáciu podľa štandardu IFS odporúčame výrobcom potravín a spotrebného tovaru a ďalej všetkým firmám, ktoré zainteresované v ich dodávateľskom reťazci.

Prečo vykonať certifikáciu s nami

  • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
  • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
  • Ponúkame férové ceny

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Potvrdíte zodpovedajúcu kvalitu a bezpečnosť potravín od výroby po predaj
  • Posilníte svoju konkurencieschopnosť
  • Získate možnosť obchodu s potravinárskymi reťazcami
  • Zaistíte súlad s príslušnými zákonmi a predpismi
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

V prípade záujmu o certifikáciu podľa štandardu IFS nás kontaktujte. Radi vyhovieme vašim požiadavkám.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac