Zváranie WPQR

Kvalifikácia postupu zvárania

Kontaktuj nás

Zváranie (WPQR)

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Hlavným cieľom WPQR je otestovať zvárané výrobky pomocou rôznych metód, čím zaistíte požadovanú kvalitu zvarov a výrazne znížite riziko možných porúch a havárií.

Kvalifikáciu postupu zvárania WPQR (Welding Procedure Qualification Record) vydal Slovenský zváračský ústav, s.r.o. tieto skúšky uznávajú nadnárodné organizácie a výrobcovia.

Certifikáciu zváranie WPQR odporúčame všetkým firmám, ktoré chcú zabezpečiť konzistentnú kvalitu svojich zváraných výrobkov a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Postup na získanie certifikácie WPQR

Nedeštruktívne skúšky

 • Vizuálne metóda
 • Kapilárna metóda
 • Metóda vírivých prúdov
 • Ultrazvuková metóda

Deštruktívne skúšky

 • Ťahová skúška zvarového spoja
 • Priečna skúška ťahom
 • Pozdĺžna skúška ohybom
 • Priečna skúška ohybom
 • Nárazová skúška

Makroskopická, mikroskopická skúška a iné posúdenie

 • Makroskopická skúška posúdenie tvrdosti
 • Preverenie lomového správanie zvarového spoja
 • Skúška vrubovej pevnosti
 • Skúška odolnosti voči korózii
 • Metalografická skúška skúška mikroštruktúry
 • Zistenie množstvo feritu - stanovenie feritového čísla.

V rámci najrôznejších typov skúšok spolupracujeme s laboratóriu po celom svete, kam môžeme v prípade potreby zaslať vzorky.

Čo získate na základe certifikácie

 • Zaistíte zodpovedajúcu kvalitu zvarov
 • Minimalizujete riziko porúch a havárií
 • Získate dôveru dodávateľov a zákazníkov
 • Zaistíte súlad so zákonnými predpismi a nariadeniami
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o certifikáciu zváracích postupov WPQR? Skúšky sa u nás uskutočňujú už do dvoch pracovných dní od prijatia vzoriek. Taktiež vykonávame skúšky zváračov, spájkovacích a zváračských operátorov pod autorizáciou CWS ANB s celosvetovou platnosťou certifikátov. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac