Zváranie WPQR

Kvalifikácia postupu zvárania

Kontaktuj nás

Zváranie (WPQR)

Hlavným cieľom WPQR je otestovať zvárané výrobky pomocou rôznych metód, čím zaistíte požadovanú kvalitu zvarov a výrazne znížite riziko možných porúch a havárií.

Kvalifikáciu postupu zvárania WPQR (Welding Procedure Qualification Record) vydal Slovenský zváračský ústav, s.r.o. tieto skúšky uznávajú nadnárodné organizácie a výrobcovia.

Certifikáciu zváranie WPQR odporúčame všetkým firmám, ktoré chcú zabezpečiť konzistentnú kvalitu svojich zváraných výrobkov a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Postup na získanie certifikácie WPQR

Nedeštruktívne skúšky

 • Vizuálne metóda
 • Kapilárna metóda
 • Metóda vírivých prúdov
 • Ultrazvuková metóda

Deštruktívne skúšky

 • Ťahová skúška zvarového spoja
 • Priečna skúška ťahom
 • Pozdĺžna skúška ohybom
 • Priečna skúška ohybom
 • Nárazová skúška

Makroskopická, mikroskopická skúška a iné posúdenie

 • Makroskopická skúška posúdenie tvrdosti
 • Preverenie lomového správanie zvarového spoja
 • Skúška vrubovej pevnosti
 • Skúška odolnosti voči korózii
 • Metalografická skúška skúška mikroštruktúry
 • Zistenie množstvo feritu - stanovenie feritového čísla.

V rámci najrôznejších typov skúšok spolupracujeme s laboratóriu po celom svete, kam môžeme v prípade potreby zaslať vzorky.

Čo získate na základe certifikácie

 • Zaistíte zodpovedajúcu kvalitu zvarov
 • Minimalizujete riziko porúch a havárií
 • Získate dôveru dodávateľov a zákazníkov
 • Zaistíte súlad so zákonnými predpismi a nariadeniami
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o certifikáciu zváracích postupov WPQR? Skúšky sa u nás uskutočňujú už do dvoch pracovných dní od prijatia vzoriek. Taktiež vykonávame skúšky zváračov, spájkovacích a zváračských operátorov pod autorizáciou CWS ANB s celosvetovou platnosťou certifikátov. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac