Certifikácie, audity, odborné posúdenia

Posilnite svoju dôveryhodnosť, bezpečnosť, kvalitu a konkurencieschopnosť vďaka medzinárodnej certifikácii od medzinárodnej certifikačnej autority.

Naše služby
17

rokov skúseností

v oblasti certifikácie, odborného posudzovania, školenia, seminárov a konzultácií

Už v 77

krajinách

nájdete naše partnerské pobočky. Pre každú z nich pripravíme certifikáciu podľa lokálnych požiadaviek.

15896

vydaných certifikátov

vedúcim medzinárodným spoločnostiam i menším lokálnym fimám

Patríme medzi najefektívnejšie certifikačné autority na medzinárodnej úrovni

Viacej o nás

Nejžiadanejšie certifikácie

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií


Prečo si nás vyberajú top klienti po celom svete

Vlastný software

Naša vlastná aplikácia eliminuje časovo náročné úkony, duplicitu krokov a oneskorenia.

Jazykové mutácie

Vykonávame certifikácie na medzinárodnej úrovni vo viac ako
40 jazykových mutáciách.

Celosvetová pôsobnosť

Spolupracujeme s partnermi na globálnej úrovni a môžeme tak pôsobit po celom svete.

Priaznivé ceny

Cieľom certifikácie je zvyšovanie kvality a úspora nákladov. Preto sú aj naše ceny priaznivé.

Kto sú naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všetky referencie