ISO 39001

Systém riadenia bezpečnosti cestnej premávky

Kontaktuj nás

ISO 39001

Zaistite vyššiu bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách a znížte riziká dopravných nehôd a zranení s nimi spojených pomocou systému manažmentu bezpečnosti cestnej premávky podľa normy ISO 39001.

Certifikáciu ISO 39001 odporúčame pre štátnu samosprávu aj pre organizácie spravujúce cestnej siete v mestách a obciach.

Požiadavky normy ISO 39001

  • Vyhodnocovanie počtov nehôd, zranených, prípadne usmrtených osôb
  • Neustále zlepšovanie bezpečnosti cestnej premávky
  • Vyhodnocovanie udalostí súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zaistíte plynulosť dopravy
  • Podniknete kroky pre zvýšenie bezpečnosti dopravy
  • Prijmete opatrenia, ktoré pomôžu predchádzať nehodám
  • Zvýšite dôveru verejnosti
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o certifikáciu normy ISO 39001 v rámci vašej organizácie? Kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac