ISO 39001

Systém riadenia bezpečnosti cestnej premávky

Kontaktuj nás

ISO 39001

Zaistite vyššiu bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách a znížte riziká dopravných nehôd a zranení s nimi spojených pomocou systému manažmentu bezpečnosti cestnej premávky podľa normy ISO 39001.

Certifikáciu ISO 39001 odporúčame pre štátnu samosprávu aj pre organizácie spravujúce cestnej siete v mestách a obciach.

Požiadavky normy ISO 39001

  • Vyhodnocovanie počtov nehôd, zranených, prípadne usmrtených osôb
  • Neustále zlepšovanie bezpečnosti cestnej premávky
  • Vyhodnocovanie udalostí súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zaistíte plynulosť dopravy
  • Podniknete kroky pre zvýšenie bezpečnosti dopravy
  • Prijmete opatrenia, ktoré pomôžu predchádzať nehodám
  • Zvýšite dôveru verejnosti
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Máte záujem o certifikáciu normy ISO 39001 v rámci vašej organizácie? Kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac