Norma ISO 27001

Systémy manažérstva bezpečnosti informačných systémov

Kontaktuj nás

ISO 27001

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Zaistením bezpečnosti informačných systémov v organizáciách sa zaoberá medzinárodne uznávaná norma ISO 27001.

Norma ISO 27001 definuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti informácií v rámci firmy. Jej hlavným cieľom je ochrana dát a informácií, aby nedošlo k ich strate či odcudzení. To vedie nielen k zníženiu bezpečnostného rizika úniku informácií, ale aj k posilneniu dôvery firmy. Certifikáciu normy ISO 27001 odporúčame všetkým firmám bez ohľadu na jej veľkosť či odbor, ktoré spracúvajú dáta prostredníctvom informačných technológií.  

Požiadavky normy ISO 27001

  • Definícia systému riadenia ochrany informácií
  • Dostupnosť prístupu k informáciám v prípade potreby
  • Pravidelná údržba a zlepšovanie systému riadenia

Čo získate na základe certifikácie

  • Minimalizujete bezpečnostné informačné riziká
  • Minimalizujete hrozby sankcií
  • Získate dôveru dodávateľov a zákazníkov
  • Zaistíte súlad so zákonnými predpismi a nariadeniami
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o certifikáciu ISO 27001? Kontaktujte nás a my vás radi celým procesom prevedieme.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac