Norma ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti práce a ochrany zdravia (BOZP)

Kontaktuj nás

ISO 45001

Bezpečnosť práce je nevyhnutnou súčasťou úspešného fungovania firiem. Cieľom medzinárodne uznávané normy ISO 45001 je zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň minimalizácia vzniku chorôb z povolania.

Norma ISO 45001 plne nahradila pôvodnú normu OHSAS 18001. Jej zavedením dokážete zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti práce, predchádzať chorobám z povolania a v neposlednom rade minimalizovať riziká narušenia prevádzky vašej organizácie.

Prevencia je vždy lacnejšie, než odstraňovanie následkov. Certifikáciu normy ISO 45001 odporúčame všetkým firmám, ktoré chcú v rámci svojich procesov zvyšovať bezpečnosť všetkých pracovníkov. ISO 45001 môžete integrovať spoločne so štandardmi ISO 9001 a ISO 14001.

Požiadavky normy ISO 45001

 • Definícia kontextu organizácie
 • Definícia hierarchie riadenia
 • Neustále zlepšovanie procesov
 • Vedenie a účasť zamestnancov
 • Plánovanie procesov s cieľom zvýšenia bezpečnosti a ochrany
 • Meranie, hodnotenie a dokumentácia vopred stanovených cieľov

Čo získate na základe certifikácie

 • Zvýšite úroveň bezpečnosti a ochrany pracovníkov
 • Podporíte prevenciu výskytu chorôb z povolania
 • Zvýšite motiváciu svojich zamestnancov
 • Minimalizujete náklady za incidenty
 • Splníte zákonné požiadavky a predpisy
 • Znížite organizačné riziká
 • Zlepšíte svoju povesť na trhu
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

V prípade, že vás zaujíma certifikácia normy ISO 45001, neváhajte nás kontaktovať. Radi vás prevedieme celým procesom.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac