Norma ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti práce a ochrany zdravia (BOZP)

Kontaktuj nás

ISO 45001

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Bezpečnosť práce je nevyhnutnou súčasťou úspešného fungovania firiem. Cieľom medzinárodne uznávané normy ISO 45001 je zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň minimalizácia vzniku chorôb z povolania.

Norma ISO 45001 plne nahradila pôvodnú normu OHSAS 18001. Jej zavedením dokážete zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti práce, predchádzať chorobám z povolania a v neposlednom rade minimalizovať riziká narušenia prevádzky vašej organizácie.

Prevencia je vždy lacnejšie, než odstraňovanie následkov. Certifikáciu normy ISO 45001 odporúčame všetkým firmám, ktoré chcú v rámci svojich procesov zvyšovať bezpečnosť všetkých pracovníkov. ISO 45001 môžete integrovať spoločne so štandardmi ISO 9001 a ISO 14001.

Požiadavky normy ISO 45001

 • Definícia kontextu organizácie
 • Definícia hierarchie riadenia
 • Neustále zlepšovanie procesov
 • Vedenie a účasť zamestnancov
 • Plánovanie procesov s cieľom zvýšenia bezpečnosti a ochrany
 • Meranie, hodnotenie a dokumentácia vopred stanovených cieľov

Čo získate na základe certifikácie

 • Zvýšite úroveň bezpečnosti a ochrany pracovníkov
 • Podporíte prevenciu výskytu chorôb z povolania
 • Zvýšite motiváciu svojich zamestnancov
 • Minimalizujete náklady za incidenty
 • Splníte zákonné požiadavky a predpisy
 • Znížite organizačné riziká
 • Zlepšíte svoju povesť na trhu
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

V prípade, že vás zaujíma certifikácia normy ISO 45001, neváhajte nás kontaktovať. Radi vás prevedieme celým procesom.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac