Smernica 2016/53 / EÚ Rekreačné plavidlá

Rekreačné plavidlá

Kontaktuj nás

Rekreačné plavidlá

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Aby bola zabezpečená primeraná úroveň kvality a bezpečnosti na trhu s rekreačnými plavidlami na území členských štátov Európskej únie, vytvoril Európsky parlament a Európska Rada smernicu 2016/53 / EÚ. Smernica 2016/53 / EÚ obsahuje zoznam požiadaviek a špecifík pre uvedenie rekreačných plavidiel na trh EÚ a na odstránenie bariér obchodu s rekreačnými plavidlami medzi členskými štátmi.

Rekreačné plavidlá musia mať podľa nariadenia pri uvedení na trh okrem iného označenie CE. Označenie musí byť vykonané viditeľným, ľahko čitateľným a nezmazateľným spôsobom.

Prečo spolupracovať s nami

  • Zabezpečíme vám nezávislý audit od našich skúsených odborníkov
  • Navrhneme také riešenie, aby bolo pre vašu firmu čo najužitočnejšie
  • Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ​​ceny

Čo získate na základe posúdenia zhody

  • Budete mať istotu dodržaní všetkých právnych aspektov pre vstup na trh EÚ
  • Získate možnosť obchodu s rekreačnými plavidlami na území EÚ
  • Zaistíte odborné posúdenie zodpovedajúcej kvality svojich výrobkov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Ak sa chystáte priviezť jachtu alebo osobné plavidlo z krajiny mimo Európskej únie, radi vám poskytneme dodatočné posúdenie zhody plavidla na základe preskúmania dokumentácie, výpočtu pevnosti a stability, testy vztlaku a meranie hladiny hluku. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac