Norma ISO 28000

Systémy manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca

Kontaktuj nás

ISO 28000

Akreditované: ANAB
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

V súvislosti s rozširovaním globálneho obchodu rastú aj riziká narušenia bezpečnosti v dodávateľskom reťazci. Znížte vďaka systému riadenia podľa normy ISO 28000 toto riziko a zvýšte ochranu tovaru i celej organizácie.

Systémy riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca vychádzajúce zo štandardu ISO 28000 vám umožní včas odhaľovať bezpečnostné riziká od výroby po konečný predaj. Vďaka tomu dokážete lepšie zhodnotiť prípadné riziká a tiež predchádzať havarijním situáciám či výrazne zmierniť ich následky.

Normu ISO 28000 môžete aplikovať v organizácii akejkoľvek veľkosti a odbore, ktorá tvorí súčasť dodávateľského reťazca.

Požiadavky normy ISO 28000

  • Zodpovednosť organizácie za celý proces dodávateľského reťazca
  • Havarijní pripravenosť
  • Zaistenie bezpečnosti tovaru a dát v rámci všetkých procesov
  • Príslušná odborová špecializácia organizácie (napr. Výroba, financovanie, riadenie informácií, balenie, skladovanie, preprava tovaru)

Čo získate na základe certifikácie

  • Zvýšite dôveryhodnosť a ochranu svojej organizácie
  • Zvýšite úspešnosť pri odhaľovaní rizík a ich riešenie
  • Minimalizujete riziká a sankcie s nimi spojené
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

V rámci aplikácie normy ISO 28000 vám radi zaistíme odpovedajúce zaškolenie. Máte záujem o certifikáciu normy ISO 28000 v rámci vašej firmy? Kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac