Norma ISO 28000

Systémy manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca

Kontaktuj nás

ISO 28000

V súvislosti s rozširovaním globálneho obchodu rastú aj riziká narušenia bezpečnosti v dodávateľskom reťazci. Znížte vďaka systému riadenia podľa normy ISO 28000 toto riziko a zvýšte ochranu tovaru i celej organizácie.

Systémy riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca vychádzajúce zo štandardu ISO 28000 vám umožní včas odhaľovať bezpečnostné riziká od výroby po konečný predaj. Vďaka tomu dokážete lepšie zhodnotiť prípadné riziká a tiež predchádzať havarijním situáciám či výrazne zmierniť ich následky.

Normu ISO 28000 môžete aplikovať v organizácii akejkoľvek veľkosti a odbore, ktorá tvorí súčasť dodávateľského reťazca.

Požiadavky normy ISO 28000

  • Zodpovednosť organizácie za celý proces dodávateľského reťazca
  • Havarijní pripravenosť
  • Zaistenie bezpečnosti tovaru a dát v rámci všetkých procesov
  • Príslušná odborová špecializácia organizácie (napr. Výroba, financovanie, riadenie informácií, balenie, skladovanie, preprava tovaru)

Čo získate na základe certifikácie

  • Zvýšite dôveryhodnosť a ochranu svojej organizácie
  • Zvýšite úspešnosť pri odhaľovaní rizík a ich riešenie
  • Minimalizujete riziká a sankcie s nimi spojené
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

V rámci aplikácie normy ISO 28000 vám radi zaistíme odpovedajúce zaškolenie. Máte záujem o certifikáciu normy ISO 28000 v rámci vašej firmy? Kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac