Norma ISO 28000

Systémy manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca

Kontaktuj nás

ISO 28000

V súvislosti s rozširovaním globálneho obchodu rastú aj riziká narušenia bezpečnosti v dodávateľskom reťazci. Znížte vďaka systému riadenia podľa normy ISO 28000 toto riziko a zvýšte ochranu tovaru i celej organizácie.

Systémy riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca vychádzajúce zo štandardu ISO 28000 vám umožní včas odhaľovať bezpečnostné riziká od výroby po konečný predaj. Vďaka tomu dokážete lepšie zhodnotiť prípadné riziká a tiež predchádzať havarijním situáciám či výrazne zmierniť ich následky.

Normu ISO 28000 môžete aplikovať v organizácii akejkoľvek veľkosti a odbore, ktorá tvorí súčasť dodávateľského reťazca.

Požiadavky normy ISO 28000

  • Zodpovednosť organizácie za celý proces dodávateľského reťazca
  • Havarijní pripravenosť
  • Zaistenie bezpečnosti tovaru a dát v rámci všetkých procesov
  • Príslušná odborová špecializácia organizácie (napr. Výroba, financovanie, riadenie informácií, balenie, skladovanie, preprava tovaru)

Čo získate na základe certifikácie

  • Zvýšite dôveryhodnosť a ochranu svojej organizácie
  • Zvýšite úspešnosť pri odhaľovaní rizík a ich riešenie
  • Minimalizujete riziká a sankcie s nimi spojené
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

V rámci aplikácie normy ISO 28000 vám radi zaistíme odpovedajúce zaškolenie. Máte záujem o certifikáciu normy ISO 28000 v rámci vašej firmy? Kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac