Norma ISO 55000

Management aktív

Kontaktuj nás

ISO 55000

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Norma ISO 55000 je medzinárodným štandardom, ktorý zjednocuje požiadavky pre riadenie aktív. Majetok je položka, vec alebo entita s určitou hodnotou pre danú organizáciu. Rozdeľujeme ich na hmotné, nehmotné, finančné alebo nefinančné.

V súvislosti s normou ISO 55000 hovoríme predovšetkým o hmotných aktívach. Cieľom požiadaviek štandardu ISO 55000 je zabezpečenie alebo udržanie zodpovedajúcej hodnoty aktív a minimalizácia rizík spojených s ich riadením.

Certifikáciu podľa ISO 55000 odporúčame všetkým organizáciám ľubovoľnej veľkosti a odbore, medzi ktorých kompetencie patrí okrem iného riadenie aktív.

Prečo vykonať certifikáciu s nami

  • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
  • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
  • Ponúkame férové ​​ceny vzhľadom na trend znižovania prevádzkových nákladov organizácií

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zvýšite kvalitu svojich služieb
  • Zvýšite prestíž a efektivitu svojej organizácie
  • Posilníte udržateľnosť svojej organizácie
  • Zaistíte súlad so zákonmi a predpismi
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

V prípade záujmu o certifikáciu podľa štandardu ISO 55000 nás kontaktujte. Radi vyhovieme vašim požiadavkám.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac