Výrobková certifikácia

Certifikácia výrobkov a posudzovanie zhody

Ponuka certifikácie

Výrobková certifikácia

Akreditované:
Poskytuje:

Certifikácia výrobkov sa vykonáva za účelom posúdenia zhody vlastností výrobkov, či sú v súlade s technickými a legislatívnymi požiadavkami na danom trhu.

Ide primárne o dodržiavaní odpovedajúcej kvality a bezpečnosti výrobkov. Certifikované výrobky získajú licenciu na používanie príslušného označenia (napríklad značka CE). Certifikácia výrobku zahŕňa analýzu rizík, testovanie výrobkov v akreditovanom laboratóriu, porovnávanie vlastností a dohľad nad kvalitou výrobku po dobu platnosti certifikátu.

Certifikáciu výrobkov odporúčame všetkým výrobným firmám, ktoré chcú mať istotu požadovanej kvality a zhody vlastností svojich výrobkov s príslušnými požiadavkami.

Prečo certifikovať výrobky s nami

  • Naši skúsení audítori počúvajú potreby zákazníkov
  • Nájdeme pre vás najoptimálnejšie a najekonomickejšie riešenie
  • Zaistíme vaše požiadavky na globálnej úrovni vďaka celosvetovej pôsobnosti
  • Testovanie vykonávame už do dvoch dní od prijatia vzoriek

Čo získate na základe výrobkovej certifikácie

  • Preukážete zhodu vlastností výrobku s príslušnými predpismi a normami
  • Posilníte dôveru zákazníkov Umožníte ľahkú identifikáciu svojich výrobkov
  • Zvýšite kvalitu svojich výrobkov
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
  • Znížite riziká a náklady spojené s ich odstránením
Kontaktuj nás

Vyberte si certifikáciu

Skúšky materiálov

Nedeštruktívne skúšanie výrobkov

Zváranie (WPQR)

Kvalifikácia postupu zvárania

Koľajové vozidlá

Koľajové vozidlá| Požiadavky na akosti pri tavnom zváraní koľajových vozidiel | LLC SK Slovakia

GMP - kosmetika

Správna výrobná prax v kozmetickom priemysle (SVP)

EU GDP

Certifikát správnej distribučnej praxe liečiv

IFS

Certifikácia štandardov bezpečnosti potravín (International Food Standard)

SIL

Safety Integrity Level Certification (Úroveň integrity bezpečnosti)

EMC

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (Smernica 2014/35 / EÚ)

Potrebujete vykonať certifikáciu výrobkov? Vyberte si z certifikátov, ktoré ponúkame, alebo sa na nás obráťte a my sa s vami radi dohodneme na presnom postupe.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac