Fotolia_7826220_L.jpg

LL-C (Certification) Slovakia


Sme medzinárodná skupina odborníkov, ktorej cieľom je prinášať svojim klientom komplexné služby v oblasti certifikačných služieb, testovania a školenia.

Náš záväzok je poskytovať naše služby v najkratšom možnom čase. Za týmto účelom sme vyvinuli špeciálnu softvérovú aplikáciu pre postupy posudzovania a testovania, ktorá nám pomáha zamedziť plytvaním času a opakovaním rutinných krokov. Aj vďaka nej sme vydali už tisíce certifikátov po celom svete.

Politika LL-C (Certification)

Postup pre certifikáciu RULE 03 CZ
Postup pre certifikáciu/ Certification procedure RULE 03 SK
Použitie akreditačných log a certifikačných značiek
Rules for the use of accreditation logos/ symbols
Politika kvality certifikačného orgánu
Certification Body Quality Policy

Geografické rozdelenie certifikácie
Český institut pro akreditaci CAI
Slovenská národná akreditačná služba SNAS
ANSI National Accreditation Board ANAB

"Zákazník alebo akákoľvek tretia strana je oprávnená podať sťažnosť alebo odvolanie na výkon služieb certifikačného orgánu.
Pre registráciu sťažností alebo odvolaní možno využiť email complaints@ll-c.org alebo pre existujúcich zákazníkov sekciu "Feedback" vo svojom priradenom zákazníckom účte
LL-C (Certification). "


Kto sú naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všetky referencie