Norma ISO 29001

Systém riadenia kvality pre ropu a zemný plyn

Kontaktuj nás

ISO 29001

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Spoločnosti a organizácie, ktoré sa chcú stať súčasťou dodávateľského reťazca v ropnom či plynárenskom priemysle, musia spĺňať požiadavky, ktoré definuje norma ISO 29001.
Štandard ISO 29001 je rozšírením normy pre systém riadenia kvality ISO 9001. ISO 29001 definuje požiadavky pre zabezpečenie primeranej kvality a bezpečnosti v rámci dodávateľského reťazca v ropnom a plynárenskom priemysle. Jej cieľom je tiež prevencia proti poruchám a havarijným udalostiam.

Prečo spolupracovať s nami

  • Zabezpečíme vám nezávislý audit od našich skúsených odborníkov
  • Navrhneme také riešenie, aby bolo pre vašu firmu čo najužitočnejšie
  • Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ​​ceny

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Splníte požiadavky pre vstup do ropného a plynárenského priemyslu
  • Preukážete bezpečnosť a kvalitu systému riadenia vašej organizácie
  • Znížite riziko porúch a havarijných udalostí Posilníte dôveru svojich zákazníkov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

V prípade záujmu o nezávislý audit podľa požiadaviek normy ISO 29001 nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac