Norma EN 15085-2

Požiadavky na akosti pri tavnom zváraní koľajových vozidiel

Kontaktuj nás

Koľajové vozidlá

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Globálny rozvoj priemyselnej výroby kladie čoraz vyššie požiadavky na kvalitu a bezpečnosť dopravných prostriedkov vrátane koľajových vozidiel.

V súvislosti s tým vznikla medzinárodne uznávaná norma EN 15085-2: 2007.

Cieľom normy EN 15085-2 je u výrobných a opravárenských podnikov zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu pri tavnom zváraní pri výrobe alebo údržbe koľajových vozidiel a ich častí. Certifikáciu normy EN 15085-2 odporúčame všetkým firmám, ktoré sa zaoberajú tavným zváraním koľajových vozidiel.

Požiadavky normy EN 15085-2

  • Vychádza z požiadaviek normy ISO 3834
  • Líši sa podľa certifikačnej úrovne (CL 1 4)
  • Líšia sa triedou kvality zvarov (CP A, CP B, CP C1, CP C2, CP C3, CP D)

Čo získate na základe certifikácie

  • Zaistíte garantovanú akosť pri tavnom zváraní
  • Zaistíte bezpečnosť svojich výrobkov
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
  • Zvýšite dôveru svojich zákazníkov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o certifikáciu normy EN 15085-2 v rámci vašej organizácie? Kontaktujte nás a my vás prevedieme celým procesom.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac