Norma EN 15085-2

Požiadavky na akosti pri tavnom zváraní koľajových vozidiel

Kontaktuj nás

Koľajové vozidlá

Globálny rozvoj priemyselnej výroby kladie čoraz vyššie požiadavky na kvalitu a bezpečnosť dopravných prostriedkov vrátane koľajových vozidiel.

V súvislosti s tým vznikla medzinárodne uznávaná norma EN 15085-2: 2007.

Cieľom normy EN 15085-2 je u výrobných a opravárenských podnikov zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu pri tavnom zváraní pri výrobe alebo údržbe koľajových vozidiel a ich častí. Certifikáciu normy EN 15085-2 odporúčame všetkým firmám, ktoré sa zaoberajú tavným zváraním koľajových vozidiel.

Požiadavky normy EN 15085-2

  • Vychádza z požiadaviek normy ISO 3834
  • Líši sa podľa certifikačnej úrovne (CL 1 4)
  • Líšia sa triedou kvality zvarov (CP A, CP B, CP C1, CP C2, CP C3, CP D)

Čo získate na základe certifikácie

  • Zaistíte garantovanú akosť pri tavnom zváraní
  • Zaistíte bezpečnosť svojich výrobkov
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
  • Zvýšite dôveru svojich zákazníkov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o certifikáciu normy EN 15085-2 v rámci vašej organizácie? Kontaktujte nás a my vás prevedieme celým procesom.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac