Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkové zdravotnej starostlivosti

Kontaktuj nás

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkové zdravotnej starostlivosti je lokálna metodika založená na nových právnych predpisoch Českej republiky z roku 2012, kedy je poskytovateľ zdravotných služieb hodnotený oproti minimálnym štandardom kvality a bezpečia. Zdravotné poisťovne môžu držiteľa kvality a bezpečia bonifikovať lepšími platobnými podmienkami.

Oprávnenie MZČR

LL-C (Certification) Slovakia má oprávnenie na hodnotenie kvality a bezpečia od Ministerstva zdravotníctva Českej republiky: Zoznam oprávnených osôb k hodnoteniu kvality a bezpečie v ČR

Môžeme tak klientom ponúknuť ako medzinárodne platné systémové certifikácie tak lokálny hodnotiaci systém.

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac