Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkové zdravotnej starostlivosti

Kontaktuj nás

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkové zdravotnej starostlivosti je lokálna metodika založená na nových právnych predpisoch Českej republiky z roku 2012, kedy je poskytovateľ zdravotných služieb hodnotený oproti minimálnym štandardom kvality a bezpečia. Zdravotné poisťovne môžu držiteľa kvality a bezpečia bonifikovať lepšími platobnými podmienkami.

Oprávnenie MZČR

LL-C (Certification) Slovakia má oprávnenie na hodnotenie kvality a bezpečia od Ministerstva zdravotníctva Českej republiky: Zoznam oprávnených osôb k hodnoteniu kvality a bezpečie v ČR

Môžeme tak klientom ponúknuť ako medzinárodne platné systémové certifikácie tak lokálny hodnotiaci systém.

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac