Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkové zdravotnej starostlivosti

Kontaktuj nás

Kvalita a bezpečie

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Kvalita a bezpečie lôžkové zdravotnej starostlivosti je lokálna metodika založená na nových právnych predpisoch Českej republiky z roku 2012, kedy je poskytovateľ zdravotných služieb hodnotený oproti minimálnym štandardom kvality a bezpečia. Zdravotné poisťovne môžu držiteľa kvality a bezpečia bonifikovať lepšími platobnými podmienkami.

Oprávnenie MZČR

LL-C (Certification) Slovakia má oprávnenie na hodnotenie kvality a bezpečia od Ministerstva zdravotníctva Českej republiky: Zoznam oprávnených osôb k hodnoteniu kvality a bezpečie v ČR

Môžeme tak klientom ponúknuť ako medzinárodne platné systémové certifikácie tak lokálny hodnotiaci systém.

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac