Smernica 2006/42 / ES o strojových zariadeniach

Posudzovanie zhody strojových zariadení a certifikácia strojov

Kontaktuj nás

Strojové zariadenia

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Návrhom bezpečnej konštrukcie strojových zariadení, správnou inštaláciou a údržbou možné znížiť úrazy a riziká spojené s ich používaním. Za účelom zvýšenia bezpečnosti strojných zariadení vznikla smernice 2006/42 / ES. Smernica 2006/42 / ES definuje presné požiadavky pre vstup strojných zariadení na trh EÚ.

Certifikáciu tak odporúčame všetkým organizáciám, ktoré sa zaoberajú výrobou strojov určených pre trh EÚ bez ohľadu na miesto výroby. 7

Smernica sa vzťahuje na tieto výrobky:

 • strojové zariadenia
 • vymeniteľné prídavné zariadenia
 • bezpečnostné časti
 • zdvíhacie príslušenstvo
 • reťaze, laná a popruhy
 • odnímateľný mechanický prenos
 • neúplné strojné zariadenie

Prečo vykonať certifikáciu s nami

 • Disponujeme príslušnou špecializáciou pre udelenie certifikátu
 • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
 • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
 • Ponúkame férové ​​ceny vzhľadom na trend znižovania prevádzkových nákladov organizácií

Čo získate na základe certifikácie

 • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
 • Zaistíte bezpečnosť svojich tlakových zariadení
 • Získate možnosť vstúpiť so strojmi na trh EÚ
 • Budete mať istotu dodržiavania legislatívy a ďalších predpisov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Okrem smernice 2006/42 / ES vám radi zaistíme posúdenie bezpečnosti strojných zariadení s ohľadom na splnenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosť pre SR podľa Nariadenia Vlády č. 176/2008 Zb. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac