Norma ISO 31000

Riadenie rizík (Princípy a smernica)

Kontaktuj nás

ISO 31000

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Norma ISO 31000 vznikla za účelom zníženia rizík, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na chod celej organizácie.

Štandard ISO 31000 vychádza z medzinárodne uznávanej normy ISO 9001 a obsahuje princípy a smernice, ktoré pomáhajú vylepšovať procesy naprieč organizácie za

ISO 31000 nie je obmedzené typom ani veľkosťou organizácie. Odporúčame ju aplikovať v organizáciách z ľubovoľného sektora.

Prečo spolupracovať s nami

  • Zabezpečíme vám nezávislý audit od našich skúsených odborníkov
  • Navrhneme také riešenie, aby bolo pre vašu firmu čo najužitočnejšie
  • Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ceny

Čo získate na základe certifikácie

  • Dostanete medzinárodne uznávaný certifikát
  • Získate efektívny spôsob riadenia rizík v rámci organizácie
  • Posilníte dôveru svojich zamestnancov i zákazníkov
  • Zvýšite prestíž svojej organizácie
  • Posilníte svoju konkurencieschopnosť
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Ak si želáte rozšíriť štandard ISO 9001 o medzinárodne uznávanú normu ISO 31000 s cieľom zníženia rizík v rámci svojej organizácie, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac