Smernica 2014/68 / EÚ o tlakových zariadeniach

Tlakové zariadenia - Pressure Equipment Directive (PED)

Kontaktuj nás

Tlakové zariadenia

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Základnými požiadavkami na návrh, výrobu a posudzovanie zhody (s požiadavkami legislatívnych predpisov) tlakových zariadení a nádob sa zaoberá smernica 2014/68 / EÚ. Smernica 2014/68 / EÚ sa vzťahuje na konštrukciu, výrobu a posúdenie zhody tlakových zariadení a zostáv s maximálne prípustným tlakom vyšším ako 0,5 bar.

Požiadavky smernice je potrebné dodržať pri vstupe výrobku na trh EÚ bez ohľadu, či sa vyrába mimo EÚ.

Certifikáciu smernice 2014/68 / EÚ odporúčame všetkým organizáciám zaoberajúcim sa výrobou tlakových zariadení určených pre trh EÚ, ktoré špecifikujeme nižšie.

Smernica sa vzťahuje napríklad na:

 • potrubia
 • tlakové nádoby
 • bezpečnostné doplnky
 • zostavy
 • tlakové hrnce
 • vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia

Prečo vykonať certifikáciu s nami

 • Sme autorizovanou spoločnosťou (NB 2435) na vykonávanie certifikácie podľa PED
 • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
 • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
 • Ponúkame férové ​​ceny vzhľadom na trend znižovania prevádzkových nákladov organizácií

Čo získate na základe certifikácie

 • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
 • Zaistíte bezpečnosť svojich tlakových zariadení
 • Získate možnosť vstúpiť s tlakovými výrobky na trh EÚ
 • Budete mať istotu dodržiavania legislatívy a ďalších predpisov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Radi sa postaráme o certifikáciu smernice 2014/68 / EÚ vo vašej organizácii. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac