Norma ISO 22000

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín (FSMS)

Kontaktuj nás

ISO 22000

Akreditované: SNAS
Poskytuje: LL-C (Certification) Slovakia s.r.o.
V potravinárskom priemysle je potrebné zaistiť všetky procesy tak, aby bola zachovaná maximálna kvalita potravín pre koncových zákazníkov.
Touto problematikou sa zaoberá norma ISO 22000. Norma ISO 22000 spája všetky predošlé normy a definuje požiadavky na systém bezpečnosti pre celý reťazec od suroviny po finálny výrobok, jeho obal i distribúciu. Na základe certifikácie získate kontrolu nad kvalitou potravín v rámci celého reťazca a tiež možnosť predchádzať prípadnému zníženiu kvality, kontaminácii či znehodnotenie.
Certifikáciu štandardu ISO 22000 odporúčame všetkým firmám, ktoré sa zúčastňujú na akýchkoľvek čiastkových činností v potravinárskom priemysle

Požiadavky normy ISO 22000

Norma preberá požiadavky HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti potravín a pokrmov Úprava technologických postupov výroby
Zabezpečenie dokumentácie všetkých procesov
Pravidelné kontroly kritických bodov (teploty, kríženie suroviny atď.)

Čo získate na základe certifikácie
  • Zvýšite efektivitu riadenia rizík
  • Zaistíte reguláciu prevádzkových nákladov
  • Minimalizujete riziká zníženia kvality, kontaminácia či znehodnotenie potravín Zaistíte súlad so zákonnými predpismi a nariadeniami
  • Vstup výrobcov či malých podnikov na trh prostredníctvom nadnárodných reťazcov
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Podnikáte v odbore potravinárstva a máte záujem o certifikáciu normy ISO 22000 vo vašej spoločnosti? Kontaktujte nás.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac