Norma ISO 20121

Systém riadenia udržateľnosti

Kontaktuj nás

ISO 20121

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Veľa udalostí vychádzajúcich z procesov organizácií má vplyv na životné prostredie, ekonomiku, odpadové hospodárstvo a ďalšie oblasti. Norma ISO 20121 vznikla za účelom zníženie týchto vplyvov.

Norma ISO 20121 definuje požiadavky pre systém riadenia udržateľnosti. Ich východiskom je úprava a zavedenie príslušných procesov, ktoré zabezpečia primerané podmienky pre riadenie udalostí. Zavedenie požiadaviek podľa štandardu ISO 20121 odporúčame všetkým organizáciám, ktoré chcú mať pod kontrolou riadenie udalostí s cieľom eliminovať dopady svojej organizácie na spoločnosť, hospodárstvo i životné prostredie.

Prečo spolupracovať s nami

  • Zabezpečíme vám nezávislý audit od našich skúsených odborníkov
  • Navrhneme také riešenie, aby bolo pre vašu firmu čo najužitočnejšie
  • Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ceny

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zavediete procesy k úspešnému riadenie udalostí
  • Posilníte dôveru vo vašej organizácii zo strany zamestnancov, zákazníkov aj verejnosti
  • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o certifikáciu podľa štandardu ISO 20121? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pripravíme riešenie na mieru.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac