Norma ISO 14046

Environmentálny management - Vodné stopa

Kontaktuj nás

ISO 14046

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

V oblasti trvalo udržateľného rozvoja zohráva problematika vody a vodného hospodárstva veľmi významnú úlohu.

Požiadavky normy ISO 14046 sú základom pre zlepšenie vodného hospodárstva na miestnej i globálnej úrovni.

Norma ISO 14046 vznikla preto, aby zjednotila požiadavky súvisiace s posudzovaním vodnou stopy vzhľadom na vplyv na kvalitu vody. Certifikáciu podľa štandardu ISO 14046 odporúčame všetkým organizáciám aj vládnym inštitúciám, ktoré sa chcú podieľať na udržateľnom rozvoji v oblasti vodného hospodárstva.

Prečo vykonať certifikáciu s nami

  • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
  • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
  • Ponúkame férové ceny vzhľadom na trend znižovania prevádzkových nákladov organizácií

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Dokážete lepšie a včas odhadnúť riziká dopadov na kvalitu vody
  • Zlepšíte plánovania v oblasti vodohospodárstva
  • Minimalizujete riziká negatívnych dopadov na kvalitu vody
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o certifikáciu podľa ISO 14046? Obráťte sa na nás a spoločne nájdeme ideálne riešenie pre vašu organizáciu.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac