Norma ISO 14046

Environmentálny management - Vodné stopa

Kontaktuj nás

ISO 14046

V oblasti trvalo udržateľného rozvoja zohráva problematika vody a vodného hospodárstva veľmi významnú úlohu.

Požiadavky normy ISO 14046 sú základom pre zlepšenie vodného hospodárstva na miestnej i globálnej úrovni.

Norma ISO 14046 vznikla preto, aby zjednotila požiadavky súvisiace s posudzovaním vodnou stopy vzhľadom na vplyv na kvalitu vody. Certifikáciu podľa štandardu ISO 14046 odporúčame všetkým organizáciám aj vládnym inštitúciám, ktoré sa chcú podieľať na udržateľnom rozvoji v oblasti vodného hospodárstva.

Prečo vykonať certifikáciu s nami

  • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
  • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
  • Ponúkame férové ceny vzhľadom na trend znižovania prevádzkových nákladov organizácií

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Dokážete lepšie a včas odhadnúť riziká dopadov na kvalitu vody
  • Zlepšíte plánovania v oblasti vodohospodárstva
  • Minimalizujete riziká negatívnych dopadov na kvalitu vody
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o certifikáciu podľa ISO 14046? Obráťte sa na nás a spoločne nájdeme ideálne riešenie pre vašu organizáciu.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac