SIL

Safety Integrity Level Certification (Úroveň integrity bezpečnosti)

Kontaktuj nás

SIL

V súvislosti so zvyšovaním požiadaviek na funkčnú bezpečnosť a teda spoľahlivosť elektronických systémov vznikla definície pravidiel, ktorú špecifikuje súbor SIL (Safety Integrity Level Certification). Požiadavky SIL vychádza zo štandardov EN IEC 61511, EN IEC 62061 a EN IEC 61058 a posudzujú celý cyklus produktu od návrhu až po jeho vyradenie z prevádzky.
Certifikácia úrovne bezpečnosti (SIL) je tak komplexný zárukou kvality a bezpečnosti od výrobcov.
Certifikácia zahŕňa posudzovanie nasledujúcich tém:
 • Posúdenie projektovej dokumentácie
 • Vývoj a posúdenie dizajnu výrobku
 • Hodnotenie obchodných procesov
 • Relevantnosť hodnotenia spätnej väzby (získanej skúsenosti)

Prečo vykonať certifikáciu s nami

 • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
 • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
 • Ponúkame priaznivé ceny a vysokú kvalitu poskytovaných slúžte

Čo získate na základe certifikácie

 • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
 • Získate nezávislé odborné posúdenie celého cyklu produktu
 • Preukážete zodpovedajúcu bezpečnosť a kvalitu svojich produktov
 • Splníte legislatívne požiadavky a ďalšie predpisy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o certifikáciu podľa štandardu SIL? Obráťte sa na nás a spoločne pripravíme riešenie, ktoré vám bude vyhovovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac