SIL

Safety Integrity Level Certification (Úroveň integrity bezpečnosti)

Kontaktuj nás

SIL

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
V súvislosti so zvyšovaním požiadaviek na funkčnú bezpečnosť a teda spoľahlivosť elektronických systémov vznikla definície pravidiel, ktorú špecifikuje súbor SIL (Safety Integrity Level Certification). Požiadavky SIL vychádza zo štandardov EN IEC 61511, EN IEC 62061 a EN IEC 61058 a posudzujú celý cyklus produktu od návrhu až po jeho vyradenie z prevádzky.
Certifikácia úrovne bezpečnosti (SIL) je tak komplexný zárukou kvality a bezpečnosti od výrobcov.
Certifikácia zahŕňa posudzovanie nasledujúcich tém:
 • Posúdenie projektovej dokumentácie
 • Vývoj a posúdenie dizajnu výrobku
 • Hodnotenie obchodných procesov
 • Relevantnosť hodnotenia spätnej väzby (získanej skúsenosti)

Prečo vykonať certifikáciu s nami

 • Naši odborníci disponujú dlhoročnou praxou v obore
 • Sme pripravení vyhovieť vašim individuálnym požiadavkám
 • Ponúkame priaznivé ceny a vysokú kvalitu poskytovaných slúžte

Čo získate na základe certifikácie

 • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
 • Získate nezávislé odborné posúdenie celého cyklu produktu
 • Preukážete zodpovedajúcu bezpečnosť a kvalitu svojich produktov
 • Splníte legislatívne požiadavky a ďalšie predpisy
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o certifikáciu podľa štandardu SIL? Obráťte sa na nás a spoločne pripravíme riešenie, ktoré vám bude vyhovovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac