Norma HACCP

Management kritických kontrolných bodov vo výrobe potravín

Kontaktuj nás

HACCP

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

S rastúcimi požiadavkami na zdravotnú nezávadnosť potravín vznikla norma HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Norma HACCP sa zameriava na kľúčové požiadavky ovplyvňujúce bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť potravín v celom reťazci od výroby cez spracovanie, distribúciu po predaj. Certifikáciu HACCP odporúčame všetkým firmám pôsobiacim v potravinárskom priemysle.

Požiadavky normy HACCP

 • Určenie kritických bodov v potravinovom reťazci
 • Zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti potravín
 • Úprava technologických postupov výroby
 • Zabezpečenie dokumentácie všetkých procesov
 • Pravidelné kontroly kritických bodov (teploty, kríženie suroviny atď.)

Čo získate na základe certifikácie

 • Zvýšite kvalitu produktov a poskytovaných služieb
 • Zdokonalíte organizačnú štruktúru organizácie
 • Zvýšite efektivitu celej organizácie
 • Znížite prevádzkové náklady Zvýšite dôveru verejnosti a zákazníkov
 • Zaistíte súlad so zákonnými predpismi a nariadeniami
 • Získate lepší prístup k štátnym zákazkám
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Podnikáte v odbore potravinárstva a máte záujem o certifikáciu normy HACCP vo vašej spoločnosti? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac