Norma HACCP

Management kritických kontrolných bodov vo výrobe potravín

Kontaktuj nás

HACCP

S rastúcimi požiadavkami na zdravotnú nezávadnosť potravín vznikla norma HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Norma HACCP sa zameriava na kľúčové požiadavky ovplyvňujúce bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť potravín v celom reťazci od výroby cez spracovanie, distribúciu po predaj. Certifikáciu HACCP odporúčame všetkým firmám pôsobiacim v potravinárskom priemysle.

Požiadavky normy HACCP

 • Určenie kritických bodov v potravinovom reťazci
 • Zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti potravín
 • Úprava technologických postupov výroby
 • Zabezpečenie dokumentácie všetkých procesov
 • Pravidelné kontroly kritických bodov (teploty, kríženie suroviny atď.)

Čo získate na základe certifikácie

 • Zvýšite kvalitu produktov a poskytovaných služieb
 • Zdokonalíte organizačnú štruktúru organizácie
 • Zvýšite efektivitu celej organizácie
 • Znížite prevádzkové náklady Zvýšite dôveru verejnosti a zákazníkov
 • Zaistíte súlad so zákonnými predpismi a nariadeniami
 • Získate lepší prístup k štátnym zákazkám
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Podnikáte v odbore potravinárstva a máte záujem o certifikáciu normy HACCP vo vašej spoločnosti? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac