NORSOK S-006

Medzinárodné požiadavky pre ropný priemysel

Kontaktuj nás

NORSOK S-006

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Pre zaistenie zodpovedajúcej bezpečnosti, kvality, progresívneho vývoja a znižovanie nákladov v ropnom priemysle v medzinárodnom meradle vyvinul nórsky ropný priemysel štandard NORSOK S-006.

Norma NORSOK S-006 vychádza z medzinárodných štandardov a dopĺňa ich o iné hlavné požiadavky s ohľadom na potreby a dopady ropného priemyslu. Normu NORSOK S-006 je možné integrovať spoločne s OHSAS 18001 a ISO 14001.

Certifikáciu odporúčame všetkým firmám, ktoré pôsobia v ropnom priemysle a ktorých cieľom je zvyšovanie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a minimalizácia dopadu organizácie v oblasti životného prostredia.

Prečo certifikovať s nami

  • Naši skúsení audítori poznajú potreby zákazníkov
  • Nájdeme pre vás najoptimálnejšie a najekonomickejšie riešenie
  • Zaistíme vaše požiadavky na globálnej úrovni vďaka celosvetovej pôsobnosti

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Získate možnosť integrácie právnych požiadaviek na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do systému HSE
  • Zvýšite bezpečnosť činností vašej organizácie Znížite riziko krízových situácií a nehôd
  • Minimalizujete vplyv organizácie na životné prostredie
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o integráciu požiadaviek podľa štandardu NORSOK S-006? Kontaktujte nás a naši experti pre vás pripraví individuálne riešenie.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac