Norma FSSC 22000

Systém manažérstva bezpečnosti potravín

Kontaktuj nás

FSSC 22000

Zabezpečenie primeranej kvality a bezpečnosti potravín a s tým spojené riadenia rizík je nevyhnutné pre úspešné fungovanie organizácie v potravinárskom priemysle. Preto vznikla medzinárodne uznávaná norma FSSC 22000.

Norma FSSC 22000 vychádza a dopĺňa štandard ISO 22000 tak, aby zodpovedala požiadavkám GFSI (Global Food Safety Initiative). Zavedením štandardu FSSC 22000 zaistíte vyššiu bezpečnosť a kvalitu potravín v rámci dodávateľského reťazca.

Certifikáciu normy FSSC 22000 odporúčame najmä výrobcom potravín či potravinových obalov ľubovoľnej veľkosti či funkcie organizácie, ktorí chcú mať certifikát uznávaný v rámci GSFI.

Požiadavky normy FSSC 22000

  • Zavedenie procesov pre bezpečnejšie potraviny
  • Vylepšovanie systémov riadenia dodávateľského reťazca
  • Monitoring, pravidelné reporty a audity

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate certifikát uznávaný v rámci GSFI
  • Zvýšite efektivitu dodávateľského reťazca
  • Posilníte dôveru zákazníkov aj kontrolných orgánov
  • Znížite prevádzkové náklady
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Pokiaľ máte záujem o certifikáciu normy FSSC 22000, neváhajte nás kontaktovať. V prípade, že už ste držiteľom certifikátu ISO 22000, radi vám zaistíme rozšírenie na štandard FSSC 22000.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac