Norma FSSC 22000

Systém manažérstva bezpečnosti potravín

Kontaktuj nás

FSSC 22000

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Slovakia s.r.o.

Zabezpečenie primeranej kvality a bezpečnosti potravín a s tým spojené riadenia rizík je nevyhnutné pre úspešné fungovanie organizácie v potravinárskom priemysle. Preto vznikla medzinárodne uznávaná norma FSSC 22000.

Norma FSSC 22000 vychádza a dopĺňa štandard ISO 22000 tak, aby zodpovedala požiadavkám GFSI (Global Food Safety Initiative). Zavedením štandardu FSSC 22000 zaistíte vyššiu bezpečnosť a kvalitu potravín v rámci dodávateľského reťazca.

Certifikáciu normy FSSC 22000 odporúčame najmä výrobcom potravín či potravinových obalov ľubovoľnej veľkosti či funkcie organizácie, ktorí chcú mať certifikát uznávaný v rámci GSFI.

Nová verzia Schémy FSSC 22000 ver.6 bola publikovaná a bude povinná pre všetky organizácie od 01.04.2024

Požiadavky normy FSSC 22000

  • Zavedenie procesov pre bezpečnejšie potraviny
  • Vylepšovanie systémov riadenia dodávateľského reťazca
  • Monitoring, pravidelné reporty a audity

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate certifikát uznávaný v rámci GSFI
  • Zvýšite efektivitu dodávateľského reťazca
  • Posilníte dôveru zákazníkov aj kontrolných orgánov
  • Znížite prevádzkové náklady
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Pokiaľ máte záujem o certifikáciu normy FSSC 22000, neváhajte nás kontaktovať. V prípade, že už ste držiteľom certifikátu ISO 22000, radi vám zaistíme rozšírenie na štandard FSSC 22000.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac