Technické inšpekcie kontajnerov

Kontajnery

Kontaktuj nás

Kontajnery

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

IBC kontajnery a ich kontroly

Veľmi rozšírený obal pre skladovanie a prepravu stredne veľkých množstiev kvapalných chemických, agrochemických, kozmetických, petrochemický, farmaceutických a potravinárskych produktov. Progresivita IBC kontajnera spočíva v relatívne nízkej obstarávacej cene, napr. Oproti kovovým kontajnerom, v ľahkej manipulovateľnosti a možnosti opakovaného použitia. Tiež šetrí miesto v porovnaní so sudmi.

Inšpekcia IBC kontajnera

Najvhodnejšom období inšpekciu IBC kontajnera (tlaková skúška) je počas čistenia alebo opravy. Skúška je povinná a vyhodnocované meranie spoľahlivo zistí, či je IBC kontajner dokonale tesný a použiteľný. Štítok kontajnera je v takom prípade opatrený vyrazeným logom firmy a zákazník tak získava jednoznačnú garanciu použiteľnosti kontajnera.

Kontajnery ISO

Určené pre logistické potreby, umožňujúce prepravu, skladovanie, stahovatelnost a manipuláciu skladovaného materiálu. Kontajner je vybavený výbavou pre upevnenie skladovaného / prepravovaného materiálu. Je vyrábaný v niekoľkých variantoch, ktoré sa od seba líšia výbavou pre upínanie skladovaného či prepravovaného nákladu.

Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac