Technické inšpekcie kontajnerov

Kontajnery

Kontaktuj nás

Kontajnery

IBC kontajnery a ich kontroly

Veľmi rozšírený obal pre skladovanie a prepravu stredne veľkých množstiev kvapalných chemických, agrochemických, kozmetických, petrochemický, farmaceutických a potravinárskych produktov. Progresivita IBC kontajnera spočíva v relatívne nízkej obstarávacej cene, napr. Oproti kovovým kontajnerom, v ľahkej manipulovateľnosti a možnosti opakovaného použitia. Tiež šetrí miesto v porovnaní so sudmi.

Inšpekcia IBC kontajnera

Najvhodnejšom období inšpekciu IBC kontajnera (tlaková skúška) je počas čistenia alebo opravy. Skúška je povinná a vyhodnocované meranie spoľahlivo zistí, či je IBC kontajner dokonale tesný a použiteľný. Štítok kontajnera je v takom prípade opatrený vyrazeným logom firmy a zákazník tak získava jednoznačnú garanciu použiteľnosti kontajnera.

Kontajnery ISO

Určené pre logistické potreby, umožňujúce prepravu, skladovanie, stahovatelnost a manipuláciu skladovaného materiálu. Kontajner je vybavený výbavou pre upevnenie skladovaného / prepravovaného materiálu. Je vyrábaný v niekoľkých variantoch, ktoré sa od seba líšia výbavou pre upínanie skladovaného či prepravovaného nákladu.

Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac