Oceľové konštrukcie EN 1090

Požiadavky na oceľové / hliníkové konštrukcie

Kontaktuj nás

Oceľové konštrukcie

Akreditované: ČIA
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Aby bola zabezpečená primeraná úroveň mechanickej únosnosti, stability, použiteľnosti a trvanlivosti oceľových a hliníkových konštrukcií v stavebnom priemysle v medzinárodnom meradle, je potrebné dodržiavať príslušné požiadavky. Tie definuje európska norma EN 1090-2, respektíve EN 1090-3.

Štandard EN 1090-2 / 3 definuje požiadavky bez ohľadu na typ alebo rozmer oceľové / hliníkové konštrukcie a vzťahuje sa na oceľové konštrukcie navrhnuté podľa noriem EN 1993 a oceľobetónovej konštrukcie podľa EN 1994.

Jedná sa konštrukcie budov, mostov a ďalších stavieb. Pri vykonávaní zvárania pri výrobe a montážach oceľových / hliníkových konštrukcií, je potrebné dodržiavať špecifické požiadavky podľa normy ISO 3834.

Prečo spolupracovať s nami

  • Naši posudzovatelia disponujú okrem znalostí noriem skúsenosťami priamo z odboru
  • Navrhneme také riešenie, aby bolo pre vašu firmu čo najužitočnejšie Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ceny
  • Zaistíme špeciálnu certifikáty podľa požiadaviek krajín, ktoré si stanovili špeciálne požiadavky na konkrétny výrobok

Čo získate na základe certifikácie

  • Získate medzinárodne uznávaný certifikát
  • Preukážete bezpečnosť oceľových / hliníkových konštrukcií
  • Minimalizujete pravdepodobnosť sankcií zo strany orgánov stavebného dozoru
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Zabezpečíme vám kompletný certifikáciu pre zaistenie bezpečnosti oceľových / hliníkových konštrukcií podľa štandardu EN 1090. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac