Norma ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

Kontaktuj nás

ISO 9001

Akreditované: ČIAANAB
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb.

Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť medzinárodné štandardizovaný systém manažmentu kvality.

Systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 vám umožní zvyšovať kvalitu vašich výrobkov či poskytovaných služieb, zefektívniť firemné procesy alebo napríklad zúčastniť sa výberových konaní organizovaných štátnou správou.

Norma ISO 9001 patrí medzi najznámejšie a najvyužívanejšie celosvetovo uznávané štandardy. Odporúčame jej certifikáciu v organizácii ľubovoľnej veľkosti a odvetvia zaoberajúce sa výrobou alebo poskytovaním služieb.

Požiadavky normy ISO 9001

  • Identifikácia a dokumentácia všetkých procesov v systéme
  • Finančné zabezpečenie zdrojov pre realizáciu procesov
  • Definícia kritérií na meranie a následnú optimalizáciu procesov
  • Zaistenie komunikačných kanálov v rámci firmy

Čo získate na základe certifikácie

  • Zvýšite kvalitu svojich výrobkov a poskytovaných služieb
  • Zlepšíte funkčnosť firemných procesov v rámci firemnej štruktúry
  • Získate možnosť zúčastniť sa výberových konaní a tendrov zo strany štátnej správy
  • Posilníte dôveryhodnosť firmy v očiach verejnosti Znížite svoje prevádzkové náklady
  • Budete schopní pružne reagovať na zmeny a požiadavky trhu
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

V rámci certifikácie ISO 9001 vám radi zaistíme potrebný audit. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac