Skúšky materiálov

Nedeštruktívne skúšanie výrobkov

Kontaktuj nás

Skúšky materiálov

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Nedeštruktívne testovanie má obrovský význam pri zabezpečovaní bezpečnosti prevádzky zložitých výrobných celkov (napr. U jadrovej elektrárne, energetických rozvodov, ropných plošín, petrochemických závodov a ich zariadenia).

Pomocou nedeštruktívneho testovania odhalíte prípadné nedostatky bez nutnosti demontáže výrobku. Znížite tak náklady spojené s opravami a tiež riziko prípadných havárií.

Pri testovaní sa kontrolujú vlastnosti materiálov (druh, hrúbka, povrchová úprava, tvrdosť a pod.) A ďalej napríklad zvary V súvislosti s testovaním zvarov zabezpečujeme tiež skúšky zváračov, spájkovacích a zváračských operátorov pod záštitou CWS ANB (Czech Welding Society Authorized National Body).

Vystavené osvedčenia a certifikáty zo skúšok zváračov majú celosvetovú platnosť.

Hlavné metódy nedeštruktívneho testovania

 • Vizuálna metóda
 • Kapilárna metóda
 • Metóda vírivých prúdov
 • Ultrazvuková metóda

Čo získate vďaka testovanie výrobkov

 • Zvýšite kvalitu výrobkov
 • Odhalíte prípadné nedostatky bez nutnosti demontáže výrobku
 • Znížite riziko výskytu nedostatkov
 • Minimalizujete náklady na opravy
 • Splníte normy, zákonné požiadavky a predpisy
 • Zlepšíte svoju povesť na trhu
 • Zvýšite svoju konkurencieschopnosť
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Chcete zabezpečiť odpovedajúcu kvalitu svojich výrobkov? Radi vykonáme ich nedeštruktívne skúšky. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac