Norma ISO 26000

Spoločenská zodpovednosť firiem

Kontaktuj nás

ISO 26000

Nie je akreditovaný
Poskytuje: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Norma ISO 26000 vznikla za účelom zapojenia spoločenskej zodpovednosti do všetkých procesov a kultúry organizácií. Cieľom štandardu ISO 26000 je posilniť zodpovednosť organizácií za svoje správanie a konanie v rámci trvalo udržateľného rozvoja.

Prijatím požiadaviek štandardu zlepšíte povesť, kultúru a sociálnu zodpovednosť svojej organizácie. Štandard ISO 26000 odporúčame všetkým druhom organizácií z verejného aj súkromného sektora bez ohľadu na veľkosť či odbor.

Prečo spolupracovať s nami

  • Zabezpečíme vám nezávislý audit od našich skúsených odborníkov
  • Navrhneme také riešenie, aby bolo pre vašu firmu čo najužitočnejšie
  • Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ceny

Čo získate na základe certifikácie

  • Dostanete medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zlepšíte povesť svojej organizácie
  • Posilníte dôveru zamestnancov i verejnosti vo vašej organizácii
  • Znížite dopady svojej organizácie na životné prostredie
    Zaistíte sociálnu i ekonomickú zodpovednosť
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

ISO 37301

Certifikačný štandard ISO 37301 je špeciálne navrhnutý pre zlepšenie systému dodržiavanie predpisov v organizácii.

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 37001

Systémy manažérstva proti korupcii

Cieľom normy ISO 37001 je zamedziť úplatkárstvu, zabezpečiť zdravé fungovanie a konkurenčné prostredie danej organizácie a všetkých zainteresovaných strán a posilniť vnútornú firemnú kultúru.

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Máte záujem o zavedení požiadaviek podľa normy ISO 26000? Kontaktujte nás, my pre vás pripravíme riešenie.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac