Norma ISO 26000

Spoločenská zodpovednosť firiem

Kontaktuj nás

ISO 26000

Norma ISO 26000 vznikla za účelom zapojenia spoločenskej zodpovednosti do všetkých procesov a kultúry organizácií. Cieľom štandardu ISO 26000 je posilniť zodpovednosť organizácií za svoje správanie a konanie v rámci trvalo udržateľného rozvoja.

Prijatím požiadaviek štandardu zlepšíte povesť, kultúru a sociálnu zodpovednosť svojej organizácie. Štandard ISO 26000 odporúčame všetkým druhom organizácií z verejného aj súkromného sektora bez ohľadu na veľkosť či odbor.

Prečo spolupracovať s nami

  • Zabezpečíme vám nezávislý audit od našich skúsených odborníkov
  • Navrhneme také riešenie, aby bolo pre vašu firmu čo najužitočnejšie
  • Rešpektujeme cenovú politiku firiem, preto ponúkame férové ceny

Čo získate na základe certifikácie

  • Dostanete medzinárodne uznávaný certifikát
  • Zlepšíte povesť svojej organizácie
  • Posilníte dôveru zamestnancov i verejnosti vo vašej organizácii
  • Znížite dopady svojej organizácie na životné prostredie
    Zaistíte sociálnu i ekonomickú zodpovednosť
Kontaktuj nás

Najžiadanejšia certifikácia

Kvalita a bezpečie

Kvalita a bezpečie lôžkovej zdravotnej starostlivosti

ISO 9001

Systémy manažérstva kvality

V rámci rozvoja konkurenčného prostredia kladú zákazníci čoraz vyššie nároky na kvalitu výrobkov a služieb. Normu ISO 9001 vytvorila Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu - International Organization for Standardization (ISO) s cieľom zaviesť

ISO 14001

Systémy environmentálneho manažmentu

Certifikácia normy ISO 14001 umožní nielen kompletnú kontrolu nad vplyvom vašej spoločnosti na životné prostredie, ale dokážete tiež efektívne znižovať prevádzkové náklady.

ISO 45001

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikania

Máte záujem o zavedení požiadaviek podľa normy ISO 26000? Kontaktujte nás, my pre vás pripravíme riešenie.

Kontaktuj nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Viac